I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, i są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego

Nie jest nam łatwo przyjąć i zaakceptować prawdę zawartą w powyższym fragmencie Słowa Bożego. Czy faktycznie nie ma żadnej różnicy między ludźmi bogobojnymi a bezbożnymi, pomiędzy dobroczyńcami a mordercami? Być może większość z Was pomyśli sobie, że jest to zupełnie niesprawiedliwe, ale czyż jest to jedyny wniosek, jaki możemy wyciągnąć z tych wersetów?
Oczywiście, że ludzie bardzo różnią się od siebie- Bóg o tym wie. Biedni i bogaci, prości i uczeni, szlachetni i przestępcy, różni ich bardzo wiele. Jednakże w jednej sprawie o zasadniczym znaczeniu wszyscy jesteśmy tacy sami. Dokładnie o tym jest mowa w powyższym fragmencie. Każdy z nas, bez wyjątku, zgrzeszył i wszystkim z nas z natury brakuje dostępu do wspaniałości Bożej – zarówno ludziom szlachetnym, jak i przestępcom. Pod tym względem wszyscy jesteśmy tacy sami.
Grzech jest niczym wielka ściana, która oddziela nas od Boga, jednak przy tej ścianie postawiono drabinę, niestety trochę za krótką, aby przejść na drugą stronę. Nie ma znaczenia, czy stoimy na dole drabiny czy na jej szczycie, gdyż i tak nie wejdziemy na górę i nie osiągniemy celu!
Dzisiejszy fragment z Biblii mówi nam coś jeszcze. Istnieje sposób, abyśmy mogli zostać usprawiedliwieni i to zupełnie za darmo, dzięki łasce Bożej. Bóg chce nas wykupić krwią swojego jedynego Syna. Każdy, kto wyzna, że nie może wypełnić wszystkich wymagań Bożych oraz przyjmie zbawienie, które mu oferuje sam Bóg, zostanie usprawiedliwiony darmo, z łaski. Ta oferta jest dostępna dla każdego, jednak każdy musi osobiście na nią odpowiedzieć z wiarą. Czy już to uczyniłeś?

c Dobry Zasiew

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.