Studium Ewangelii Jana – Rozdział 1a

Zacznij studium Ewangelii Jana i odkryj jak wspaniały jest Jezus Chrystus, Syn Boży, a przekonasz się, że warto poświęcić czas.

Przeczytaj odpowiedni fragment ewangelii Jana poniżej, następnie postaraj się najlepiej jak możesz udzielić odpowiedzi na pytania.

Chodzi o to, abyś sam odkrywał co uczy Bóg w Swoim Słowie. Napisz odpwiedzi i wyślij, a pomożemy Ci.

J 1

 

Ewangelii Jana rozdział pierwszy (1:1-14)

[contact-form to=’tomasz@zycietowiecej.com’ subject=’Studium Ewangelii Jana – rozdział 1 : www.zycietowiecej.com’]
[contact-field label=”1. O Kogo chodzi gdy jest użyty termin „słowo” w wierszach 1,2,3? (zobacz dodatkowo I List Jana 1:1-3)” type=”textarea” /]
[contact-field label=”2. Dlaczego Ta osoba jest nazwana „Słowem”? Do czego używane przez ludzi są słowa? Przypuszczając, że Bóg istnieje, w jaki sposób człowiek może go poznać? Przeczytaj dodatkowo Ew. Jana 1:18 i 14:6. Jak wielkie znaczenie mają słowa Jezusa zapisane w Jana 14:6?” type=”textarea” /]
[contact-field label=”3. Jakie przymioty albo cechy są przypisane temu „Słowu” w wierszach 1:1-5 i 1:14?” type=”textarea” /]
[contact-field label=”4. W wierszach 1:4-9 jest użyta inna analogia, która opisuje Chrystusa. Jaka ona jest? Do czego służy światło? Dlaczego Jezus Chrystus jest nazwany „światłością świata”?” type=”textarea” /]
[contact-field label=”5. Jakie jest znaczenie tego tytułu, że Jezus jest „światłością świata”? (zob. Jana 3:19-21; Jana 8:12)” type=”textarea” /]
[contact-field label=”6. W jakim sensie wszyscy ludzie są oświeceni światłem (1:4,9)? Pamiętasz jakieś doświadczenie z Twojego życia czy sytuację, przez którą Bóg pukał do twego serca?” type=”textarea” /]
[contact-field label=”7. Przeczytaj list do Efezjan 2:1-4. Uważnie czytaj tekst i odpowiedz na pytanie: Czy każdy jest Bożym dzieckiem? Jeżeli nie każdy jest dzieckiem Bożym, to czyim jest? Bycie stworzonym przez Boga nie oznacza, że autmatycznie jesteśmy jego dziecmi.” type=”textarea” /]
[contact-field label=”8. Według wersetów 1:11-13, w jaki sposób człowiek przychodzi do Bożej rodziny? Zauważ: to się nie dzieje („nie z krwi” – przez dziedziczenie, „woli ciała” – swój własny wysiłek, albo „ani z woli mężczyzny -wysiłek kogoś innego” (tj. księdza, pastora itd.))” type=”textarea” /]
[contact-field label=”9. Wiersz 12 pierwszego rozdziału podaje, że „Lecz wszystkim tym którzy go przyjęli” – co oznacza przyjąć Chrystusa i jak to zrobić?” type=”textarea” /]
[contact-field label=”10. Tu nie chodzi o jakąś ceremonię religijną. Przyjęcie i uwierzenie są synonimami. W ew. Jana 3:36 przeciwieństwem nieuwierzenia jest „rebelia, bunt przeciw Bogu” – to jest niezaakceptowanie jego autorytetu w naszym życiu. Uwierzyć znaczy podporządkować się Bożemu Słowu. Aby zrozumieć, co znaczy przyjąć Chrystusa, przeczytaj dodatkowo ostatnią księge Noweg Testametnu, Objawienie Jana, zwanej inaczej Apokalipsą, 3:20.” type=”textarea” /]
[contact-field label=”11. To jest sprawa decyzji. Czy był moment w twoim życiu podjęcia tej najważniejszej decyzji przyjęcia Jezusa Chrystusa? Czy jesteś gotów teraz w modlitwie poprosić Pana Jezusa aby przyszedł do Twego życia i ucznił Ciebie Bożym dzieckiem?” type=”textarea” /]
[contact-field label=”Dodatkowe przemyślenia lub wiadomość do twórców strony” type=”textarea” /]
[contact-field label=”Podpis” type=”name” required=”true” /]
[contact-field label=”E-mail” type=”email” required=”true” /]
[/contact-form]
Pamiętaj jak On, Jezus Chrystus, jest tu w tym rozdziale ewangelii Jana opisany. To jest ten, który jest Bogiem, który Ciebie stworzył, jest Światłością, jest Prawdą i Życiem i tylko przez Niego można przyjść do Ojca, jest Tym Jedynym, dzieki któremu możesz stać się dzieckiem Bożym.

Czy potrzebujesz bardziej Go poznać zanim Go przyjmiejsz i oddasz Mu swoje życie? Kolejne rozważania pojawią się wkrótce.