Chrystus, doskonały pośrednik

Bóg, Zbawiciel nasz, (który) chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich.
1. List do Tymoteusza 2,4-6

Chrystus, doskonały pośrednik

Używając terminu pośrednik w mowie powszedniej, rozumiemy pod nim zwykle kogoś, kto pojednawczo, w roli mediatora, staje pomiędzy dwiema osobami, partiami lub grupami, starając się bezinteresownie pomóc w rozwiązaniu ich problemów. Z reguły dąży do tego, aby nakłonić obie strony do zrezygnowania z niektórych swych roszczeń, aby dojść w ten sposób do jakiegoś pośredniego rozwiązania, możliwego do zaakceptowania przez obie strony – czyli do kompromisu. Inne znaczenie to pośrednik handlowy, ktoś uczestniczący w dystrybucji i przekazywaniu dóbr.
Również ta olbrzymia przepaść, otchłań, która powstała przez grzech pomiędzy człowiekiem a Bogiem, może zostać przezwyciężona i usunięta przez pośrednika, i to tylko jednego. Tak, potrzebny jest tu wyjątkowy pośrednik, który posiada całkiem inne rozwiązanie niż te, które znamy z dnia codziennego – bo nie pomaga tutaj żaden kompromis ani perswazja. Bóg jest święty i nie może w żaden sposób złagodzić swoich świętych roszczeń. Człowiek zaś jest podległy grzechowi i jego skutkom – i pomóc mu jest w stanie jedynie całkowite, a nie tylko częściowe wybawienie.
Żaden człowiek nie jest w stanie pośredniczyć w tej kwestii, ponieważ grzech przylgnął do każdego z nas. Również żaden anioł nie mógłby dać Bogu zadośćuczynienia za wszystkie winy, które uczynił człowiek. Tylko Jeden był zdolny, aby stać się pośrednikiem w tej sprawie: sam Syn Boży.
W tym właśnie celu Jezus Chrystus przyszedł na ziemię i stał się człowiekiem. Zstąpił z nieba, aby przez swą pojednawczą śmierć na krzyżu uczynić zadość wszystkim żądaniom sprawiedliwości Bożej. Dlatego też zbawienie może dziś jeszcze stać się udziałem każdego człowieka. – Cóż za wyjątkowy pośrednik, który wydał samego siebie za nas (Gal. 2,20), abyśmy mogli przyjść do Boga!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *