I wszedł według zwyczaju swego w dzień sabatu do synagogi, i powstał, aby czytać. Ewangelia Łukasza 4,16

Cóż za przywilej, że możemy brać Pana Jezusa jako nasz przykład! Ewangelista Łukasz pokazuje nam szczególne posłuszeństwo i stałą zależność naszego Pana od Boga Ojca. Od samego początku Jego codzienne życie charakteryzowała świętość. Było to zwyczajem Pana Jezusa, by chodzić do synagogi w sabat, a w Ewangelii Łukasza 22,39 czytamy, że ?udał się według zwyczaju na Górę Oliwną?.
Czy nasze życie wiary odznacza się takimi niezmiennymi zwyczajami? Czy to dla nas rzecz oczywista, że czytamy i rozmyślamy nad Słowem Bożym, że modlimy się regularnie i uczęszczamy na zgromadzenia wierzących?
W drugim rozdziale Ewangelii Łukasza czytamy o tym, jak rodzice Jezusa ?poszli do Jerozolimy na święto, jak to było w zwycza ju?. Jak wielkie błogosławieństwo wierzący rodzice przekazują swoim dzieciom, nie tylko poprzez dawanie im przykładu, ale również poprzez zaznajamianie ich z chrześcijańskimi przywilejami. Szatan robi co w jego mocy, aby trzymać nas z dala od dobrych zwyczajów chrześcijańskiego życia i stara się czynić nas obojętnymi. Tak więc musimy spoglądać, na Jezusa ?sprawcę i dokończyciela wiary? (List do Hebrajczyków 12,2) i ?staczać dobry bój wiary? (List do Tymoteusza 6,12) po to, aby posiadać ?władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego? (List do Hebrajczyków 5,14). Ale nie przyjmujmy obłudnej postawy i nie zasłaniajmy zewnętrzną formą brak wewnętrznego duchowego życia. Jeśli ktoś nie ma ?Pana zawsze przed sobą? (Psalm 16,8), nie ma z Nim społeczności, a tylko oszukuje siebie i innych.

(C) Copyright ?Dobry Zasiew? 2013

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.