Wybuch gazu w Szczyrku-Gdzie był Bóg?

Gdzie jest Bóg jak kąpiemy się w promieniach słońca, jak posilamy się do syta, kiedy nasze dzieci wyrastają w pokoju i kiedy w zdrowiu przeżywamy nasze życie?

Gdzie jest On, kiedy patrzymy na głód innych, przechodzimy pewni siebie przez ulice, traktując innych z góry, wykorzystując ich dla swoich potrzeb, kiedy kłamiemy, kiedy kradniemy i wpatrzeni sami w siebie mamy staranie tylko i wyłącznie o swoje przyjemne życie?

Tak, gdzie jest Bóg, gdy rządzi cierpienie i wydarzają się tragedie?

“To jest moje Imię na wieczność” (Biblia, 2. Mojżeszowa 3:15)

Nie istnieje coś takiego jak nieobecność Boga. On nie odchodzi i nie pojawia się nagle nieoczekiwanie “Ja jestem. Ja jestem od wieków- mówi Pan.”

“Jezus Chrystus, jest ten sam wczoraj dzisiaj i na wieki “ (Biblia, List do Hebrajczyków 13:8)

“Wszystko przeminie, Słowo Boże pozostanie”. (Biblia, 1. List Piotra 1:24-25)

Czy chcemy naprawdę wiedzieć gdzie jest Bóg, czy poszukać sobie winnego, i uwolnić się od odpowiedzialności?

Być może Bóg jest akurat obecny, a my nie chcemy tego uznać.

Gdzie był Bóg? On był, jest i będzie. Jego obecność nie ma końca.

Czy to jest to, co chciałbyś usłyszeć?Czy ta świadomość realnej obecności Boga zmieni twoje życie, twoją wiarę?

“Albowiem Ja wiem, jakie myśli mam o was  mówi Pan ” myśli o pokoju a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć was nadzieją. Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was. A gdy będziecie mnie szukać znajdziecie mnie. Gdy będziecie mnie szukać całym swoim sercem, objawię się wam,  mówi Pan.”

(Biblia, Ks. Jeremiasza 29: 11-14a)

Niestety, często jest tak jak mówi Jezus: “.. Wy jednak nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie”. (Biblia, Ewangelia Jana 5:40)

Bóg jest tu i kocha każdego człowieka. I tego, który cierpi, Bóg również nie zapomniał. Czy nie cierpiał On sam, za ludzi, którzy go znieważali, bili i ukrzyżowali? On zna bardzo dobrze ludzkie cierpienie i je współodczuwa.

Bóg nie zabiera cierpienia z tego świata, lecz chce nam towarzyszyć i nam pokazać, co jest ważne w naszym życiu: mianowicie pojednanie z Bogiem oraz prawdziwy, cudowny i wieczny związek z Nim. Bóg nie jest odpowiedzialny za cierpienie, to grzech ludzi wniósł śmierć i cierpienia na ten świat.

Bóg chce z cierpienia uczynić coś dobrego.

JEZUS, Syn Boży zmarł na krzyżu za grzechy wszystkich i proponuje nam życie wypełnione Jego miłością, Jego opieką i Jego radością.

On woła nas do tego prawdziwego życia i woła również Ciebie!

Gdybyś dzisiaj odszedł do wieczności, to gdzie byś ją spędził, w niebie czy w piekle? Oto jak możesz się pojednać dzisiaj z Bogiem i mieć pewność, dokąd pójdziesz po śmierci?  Wyznaj w modlitwie Bogu, że jesteś grzesznikiem, odwróć się od swego grzesznego stylu życia i poproś Pana Jezusa, aby pojednał Cię z Bogiem Ojcem. Pan Jezus jest jedynym pośrednikiem pomiędzy Bogiem a ludźmi (Biblia, 1 List do Tymoteusza 2:5).  Przyjmij Pana Jezusa, jako swego Zbawiciela.  Uwierz, że tylko dzięki Jego zasługom na krzyżu możesz być zbawiony, a nie dzięki swoim uczynkom (Biblia, List do Efezjan 2:8-10).  Zrób to właśnie w tej chwili! Jeżeli to zrobiłeś, to uwierz, że Bóg usłyszał twoją modlitwę, i od tej pory czytaj Pismo Święte i ucz się naśladować Pana Jezusa przez całe swoje życie. Staraj się we wszystkim szukać Bożej aprobaty a nie ludzi (Biblia, List do Kolosan, 1:10).  Uczęszczaj do kościoła, gdzie Pismo Święte jest jedynym autorytetem. Przez to będziesz się rozwijał duchowo i Bóg będzie Cię prowadził w życiu. Tylko wtedy będziesz miał pewność, że bez względu na wypadki, jakie mogą się zdarzyć, jesteś bezpieczny na wieki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.