[. . .] Słowo twoje jest prawdą. Ewangelia Jana 17,17

Co jest prawdą?

Każdego tygodnia dostajemy mnóstwo ulotek i reklam. Większość z nich nadaje się jedynie na makulaturę. Od czasu do czasu otrzymujemy jakąś ofertę godną uwagi.

Podobnie jest w sprawach wiary. I tu jest trudno odróżnić to, co wartościowe, od tego, co bezwartościowe. Jest tak wiele różnych religii, społeczności i sekt, że ostrożność i brak zaufania względem nich są całkowicie zrozumiałe.  Kto mówi prawdę? Kto wskaże nam właściwą drogę?

    Dla nas chrześcijan istnieje tylko jedna rzecz, której możemy naprawdę zaufać: to Słowo Boże-Biblia. Jedynie ono może wyprowadzić nas ze ślepej uliczki naszego życia, zabrać nasz strach, nasze ciężary i poczucie winy wobec Boga i ludzi, a serce wypełnić tak długo poszukiwanym pokojem.

    Jeśli dotychczas nie czytałeś Biblii, zacznij to robić dziś. Rozpocznij od Ewangelii Jana. Przedtem poproś Pana Jezusa, aby pomógł Ci w zrozumieniu czytanego Słowa.

(. . .) Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą go?

(Ewangelia Łukasza 11, 28)

Dobry Zasiew, 2012

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Słowo twoje jest prawdą. Ewangelia Jana 17,17

Wielu ludzi w dzisiejszych czasach przejawia czysto materialne i racjonalistyczne podejście do życia, nie dopuszczając do siebie myśli, że to Bóg jest Stwórcą wszystkiego. Wszelkie bowiem stworzenie, w tym i sam człowiek, są dziełem Stwórcy. Czytamy: ?wszystko przez nie [Słowo] powstało?? (Ew. Jana 1,3). Niemniej nasuwa się pytanie: jak możemy wytłumaczyć procesy wzrostu i przemian w naturze, naszym codziennym życiu i otoczeniu? Są one wynikiem różnych procesów formowania i przekształcania materiałów pierwotnych i pierwowzorów, jak możemy to zauważyć np. przy projektowaniu urządzeń gospodarstwa domowego i ich produkcji.
Nasuwa się więc kolejne pytanie: kto jest tym projektującym? Maszyny bowiem mają np. na tabliczce znamionowej typ, który podaje wytwórca obok danych o parametrach . Nikt przecież nie wpadłby na taki pomysł, aby stwierdzić, że jakaś maszyna powstała sama z siebie. Musi istnieć projektant i wytwórca. Z kolei w odniesieniu do istot żyjących z uporem twierdzi się, że są one wynikiem różnych mutacji czy selekcji naturalnej, a przede wszystkim długiego czasu samokształtowania się w rożnych warunkach.
Co Biblia mówi na ten temat? Ona stwierdza krótko: Bóg jest Stwórcą (zob. 1. Mojż. 1). Z tego względu każdy człowiek jest przed Nim odpowiedzialny. Dlatego też każdy, kto dotychczas żył bez Boga, musi uznać, że żył w błędzie i w rzeczywistości nie było to prawdziwym, ?pełnym? życiem, tak jak rozumie je Bóg.
Biblia wskazuje nam, że zawsze jest nadzieja, nie jak w tym świecie, gdzie często już nie ma żadnej nadziei. Mamy możliwość zawrócić z dotychczasowej błędnej drogi i obrać Bożą drogę, którą On objawił z miłości do człowieka. Jest ona w stanie całkowicie zmienić ? ?ycie człowieka, ale tylko wtedy, gdy przyjmie on Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, jako Pana swojego życia. Ten, kto pojedna się z Bogiem, będzie na wieki wyratowany. Jedynie Bóg przez swoje święte Słowo, które jest prawdą, określa drogę zbawienia. Żaden człowiek nie może sobie niczym zasłużyć na niebo, gdyż wprowadzić może go do niego tylko ten, który sam jest prawdą ? Pan Jezus Chrystus, Boży Syn (Jan 14,6).

(C) Copyright ?Dobry Zasiew? 2013

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.