A Man In A Hole

A Man In A Hole [Polish subtitles] – Krótki film obrazowo pokazujący zasadniczą różnicę między chrześcijaństwem a innymi religiami i filozofiami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.