Czym jest to życie?

Jedna z polskich piosenek mówi: “W życiu piękne są tylko chwile”.

Czy musi tak być, że to życie to tylko chwilowe doznania? Sam Bóg w Biblii zadaje nam to niesamowicie ważne pytanie: Czym jest wasze życie?   Jakbyś Ty sam dzisiaj odpowiedział na to postawione pytanie? Czy to życie jest dla ciebie takim o jakim kiedyś marzyłeś?

Czym jest twoje życie dzisiaj?  

Jezus Chrystus w 12 rozdziale Ewangelii Łukasza daje odpowiedz:

“Powiedział też do nich: Baczcie, a wystrzegajcie się wszelkiej chciwości, dlatego że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie.  I powiedział im podobieństwo: Pewnemu bogaczowi pole obfity plon przyniosło.  I rozważał w sobie: Co mam uczynić, skoro nie mam już, gdzie gromadzić plonów moich?  I rzekł: Uczynię tak: Zburzę moje stodoły, a większe zbuduję i zgromadzę tam wszystko zboże swoje i dobra swoje.  I powiem do duszy swojej: Duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat; odpocznij, jedz, pij, wesel się.  Ale rzekł mu Bóg: Głupcze, tej nocy zażądają duszy twojej; a to, co przygotowałeś, czyje będzie?  Tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest w Bogu bogaty.”

Jezus w formie dramatycznej historii daje odpowiedz odnośnie czym jest to życie? Jezus stwierdza, że nie od ilości posiadanych dób zależy czyjeś życie, ale od tego czy jest się w Bogu bogaty. Jezus naucza “wystrzegajcie się wszelkiej chciwości, dlatego, że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie.” Jezus, tak to wypowiedział, jakby chciał powiedzieć: zaznaczcie sobie to zdanie na każdym nagrobku, że nie od ilości posiadanych dóbr zależy czyjeś życie.  Dramat kończy się ostatnim uderzającym zdaniem: Tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest w Bogu bogaty.

Jakie błędy popełnił ten człowiek?Mądrością jest uczenie się na błędach innych. Jego horyzont myślowy na życie był ograniczony, bo starał się zaspokoić niematerialną cześć istnienia, duszę- materialnymi dobrami.  Ludzie starają się zaspokoić swoje życie różnymi rzeczami: pieniędzmi, przyjemnością każdej formy, nawet pracą czy karierą. Czym Ty?

Czym jest twoje życie? Co czyni twoje życie warte życia? Bóg, Jezus Chrystus zadaje Tobie dzisiaj pytanie: Czy jesteś w Bogu bogaty? Jezus, Bóg który przyszedł w ciele na ziemię, tylko On może i chce uczynić twoje życie cennym, ale musisz odwrócić się od swojego grzesznego stylu życia i przyjść z pokorą do Niego, uwierzyć Jego zapewnieniom odnośnie wiecznego życia i poprosić Go, aby Ciebie zmienił, uratował i zbawił.  On nas zapewnił, że gdy przyjdziemy, nie odrzuci nas.  Ewangelii Jana, “Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który przyjdzie do mnie, nie wyrzucę precz”

Proszę zobacz następną cześć- Jak stać się bogatym?

Tomasz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.