Czym jest to życie?

Jedna z polskich piosenek mówi: W życiu piękne są tylko chwile.  Czy musi tak być, że to życie to tylko chwilowe doznania? Sam Bóg w Biblii zadaje nam to niesamowicie ważne pytanie: Czym jest wasze życie?   Jakbyś Ty sam dzisiaj odpowiedział na to postawione pytanie? Czy to życie jest dla ciebie takim o jakim kiedyś marzyłeś?

 

 

 

Pamiętasz te dziecinne chwile?


 

 

 

 

 Czym jest twoje życie dzisiaj?  

 

Jezus Chrystus w 12 rozdziale Ew Łukasza daje odpowiedz

Powiedział też do nich: Baczcie, a wystrzegajcie się wszelkiej chciwości, dlatego że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie.  I powiedział im podobieństwo: Pewnemu bogaczowi pole obfity plon przyniosło.  I rozważał w sobie: Co mam uczynić, skoro nie mam już gdzie gromadzić plonów moich?  I rzekł: Uczynię tak: Zburzę moje stodoły, a większe zbuduję i zgromadzę tam wszystko zboże swoje i dobra swoje.  I powiem do duszy swojej: Duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat; odpocznij, jedz, pij, wesel się.  Ale rzekł mu Bóg: Głupcze, tej nocy zażądają duszy twojej; a to, co przygotowałeś, czyje będzie?  Tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest w Bogu bogaty.

Jezus w formie dramatycznej historii  daje odpowiedz odnośnie czym jest to życie? Jezus stwierdza, że nie od ilości posiadanych dóbr zależy czyjeś życie, ale od tego czy jest się w Bogu bogaty. Jezus naucza “wystrzegajcie się wszelkiej chciwości, dlatego, że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie.” Jezus, tak to wypowiedział, jakby chciał powiedzieć: ?zaznaczcie sobie to zdanie na każdym nagrobku?, że ?nie od ilości posiadanych dóbr zależy czyjeś życie?.  Dramat kończy się ostatnim uderzającym zdaniem: ?Tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest w Bogu bogaty.?

Jakie błędy popełnił ten człowiek? Mądrością jest uczenie sie na błędach innych. Jego horyzont myślowy na życie był ograniczony, bo starał się zaspokoić niematerialną cześć istnienia ?duszę- materialnymi dobrami.  Ludzie starają się zaspokoić swoje życie różnymi rzeczami: pieniędzmi, przyjemnością każdej formy, nawet pracą czy karierą. Czym Ty? Czym  jest twoje życie? Co czyni twoje życie warte życia? Bóg, Jezus Chrystus zadaje Tobie dzisiaj pytanie: Czy jesteś w Bogu bogaty? Tylko Bóg Jezus może i chce uczynić twoje życie cennym, ale musisz odwrócić sie od swojego grzesznego stylu życia i przyjąść z pokorą do Niego, uwierzyć Jego zapewnieniom odnośnie wiecznego życia i poprosić Go, aby Ciebie zbawił.

 Proszę zobacz następną cześć- Jak stać się bogatym?

Tomasz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *