Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. List do Hebrajczyków 3,7-8

Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych.
List do Hebrajczyków 3,7-8
Albo może lekceważysz bogactwo jego dobroci i cierpliwości, i pobłażliwości, nie zważając na to, że dobroć Boża do upamiętania cię prowadzi?
1. List do Koryntian 5,17
 
Pewne towarzystwo ubezpieczeniowe posługiwało się hasłem reklamowym: „O jutrze decydujesz dzisiaj!“. O jakim jutrze? – Wyraźnie chodziło tutaj o materialne sprawy doczesnego życia. 
Zdanie to ma jednak również ogólniejsze znaczenie. Znajduje szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach życia. Ma nam po prostu do powiedzenia, że nasze życie naznaczone jest decyzjami, które musimy podejmować, a z których niejedna wywiera wpływ na całą naszą przyszłość na ziemi. Ma się tak w przypadku wyboru zawodu, małżonka czy miejsca zamieszkania. Błędna decyzja w takich sprawach może być często nieodwracalna i mieć tragiczne konsekwencje na całe nasze życie. 
Ale co w takim razie mamy powiedzieć o decyzji, której skutki wychodzą daleko poza teraźniejsze życie? Pomyślmy wszyscy o zbawieniu. W tej kwestii rozstrzygamy już dzisiaj – i to na całą wieczność! 
Dlatego też apostoł Paweł napominał tak uporczywie: „Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał; w miejsce Chrystusa prosimy: Pojednajcie się z Bogiem“ oraz: „Oto teraz dzień zbawienia“ (2. Kor. 5,20; 6,2). 
Posługując się mową obrazową, Salomon ostrzega nas, że po śmierci nie ma mowy o zmianie położenia: „Drzewo (…) tam leży, gdzie pada“ (Kazn. 11,3), a prorok Amos wzywa: „Przygotuj się na spotkanie twojego Boga!“.
 
c Dobry Zasiew 2015

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.