Abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot w imieniu jego. Ewangelia Jana 20,31

Dyskusje na temat wiary oraz wymiany poglądów religijnych i wyobrażeń o Bogu są niezwykle popularne. Również i Biblia, Słowo Boże, wiele mówi o wierze, zwłaszcza zaś o: 
– wierze w Boga i w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego; 
– wierze w dzieło zbawienia, dokonane przez Jezusa Chrystusa na krzyżu. 
Powinniśmy przy tym jasno sobie powiedzieć, że Biblia ma na myśli coś znacznie więcej niż tylko postawę, która uważa coś za możliwe, prawdziwe lub istniejące. Przekonanie takie nie czyni jeszcze nikogo autentycznym, wierzącym chrześcijaninem. Zacytowany na wstępie wiersz udowadnia nam, że wiara w rozumieniu Biblii to żywa wiara ? wiara urzeczywistniana w prawdziwej, autentycznej relacji do Boga i Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Wiara w Jego historyczną egzystencję nie jest wiarą w pojęciu Boga. Nikt z nas nie ma problemu w uwierzenie w to, czego nauczyliśmy się na historii i co podają rozmaite kroniki oraz inne źródła historyczne. Tu jednak chodzi o taką wiarę, która przyjmuje relacje Boga dotyczące Niego samego i Jego Syna, Jezusa Chrystusa ? o danie wiary całokształtowi Bożych wypowiedzi i postępowanie zgodnie z nimi. Do biblijnej wiary, która jest jedyną, jaką aprobuje Bóg, należy: 
– uznanie diagnozy, jaką wystawił Bóg odnośnie ludzkiego życia i ludzkiej przyrodzonej natury, czyli zaakceptowanie prawdy, że jesteśmy ? w tym i Ty! ? zgubionymi grzesznikami; 
– osobiste uchwycenie się cudownej wieści o odkupieniu w Jezusie Chrystusie, czyli wiara w to, że Bóg posłał swojego Syna, aby umarł On jako mój zastępca i poniósł karę za moje grzechy; 
– przyjęcie świadectwa, jakie Biblia składa o osobie Jezusa Chrystusa ? o Jego bóstwie, przyjściu w ciele na ziemię, Jego śmierci, zmartwychwstaniu, wniebowstąpieniu i zbliżającym się powtórnym przyjściu. 
Wierzący w biblijnym sensie jest człowiekiem narodzonym na nowo przez Słowo Boże i Ducha Świętego, jak objaśnił to Jezus faryzeuszowi Nikodemowi (Jana 3,7). Natomiast życie, jakie prowadzi, będzie potwierdzeniem autentyczności jego wiary (Jak. 2,18).
 
c Dobry Zasiew 2015

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.