A gdy Pan Jezus to do nich powiedział, został wzięty w górę do nieba i usiadł po prawicy Boga. Ewangelia Marka 16,19

Jezus Chrystus po prawicy Bożej
 
Wiele chrześcijańskich prawd w sposób bezpośredni wynika z tego, że Pan Jezus jako zmartwychwstały człowiek został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Bożej: 
– Stamtąd zesłał Ducha Świętego na ziemię: „Wywyższony tedy prawicą Bożą i otrzymawszy od Ojca obietnicę Ducha Świętego, sprawił to, co wy teraz widzicie i słyszycie“ (Dz. Ap. 2,33). 
– Dopiero gdy zasiadł po prawicy Boga, mógł stać się głową Zgromadzenia Bożego. Bóg „wzbudził go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością (…). I wszystko poddał pod nogi jego, a jego samego ustanowił ponad wszystkim Głową Kościoła“ (Efez. 1,20-22). 
– Pan Jezus będący w niebie jest tym, ku któremu są skierowane nasze serca: „A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej; o tym, co w górze, myślcie, nie o tym, co na ziemi“ (Kol. 3,1-2). 
– Stamtąd daje nam pewność naszego zbawienia: „Lecz gdy On złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej“ (Hebr. 10,12). 
– On jest celem naszej drogi wiary: „Przeto i my (…) biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy tronu Bożego“ (Hebr. 12,1-2).
 
c Dobry Zasiew 2015

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.