Na naszą Wielkanoc . . .

Odkryłem cudowny tekst w Piśmie Świętym i chciałbym się jego radosną nowiną z Wami wszystkimi na te Święta podzielić.  Wielkanoc to wyjątkowe święto! Oto Słowo Boże: ?Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni; albowiem na naszą Wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus?(Nowy Testament, 1Kor 5:7,)
To jest Cudowne! Wielkanoc to wspaniałe Święto, ponieważ Chrystus zgodził się być złożony w ofierze na naszą Paschę. Innymi słowy, to święto ma swój pełny sens dla nas tylko wtedy gdy zrozumiemy co oznacza ofiara Chrystusa dla nas osobiście.  Niesamowite, jak wiele można się nauczyć tylko z jednego wersetu Pisma Świętego. Chrystus zrobił to, po pierwsze, na ?naszą Wielkanoc?. Tu chodzi o osobiste ustosunkowanie się do ofiary jaką Chrystus złożył.  Możesz wierzyć, że On umarł za cały świat, ale to jeszcze ciebie nie zbawia. Musisz uwierzyć, że Syn Boży umierał za Ciebie, cierpiał duchowe męki za każde twoje kłamstwo, bunt wobec Boga, nieuczciwość, złe myśli i czyny. Stań w swej wyobraźni pod krzyżem i popatrz na twarz Chrystusa ? Męża boleści. Prorok Izajasz wzruszająco przepowiedział to wydarzenie, jakim było ukrzyżowanie Jezusa. W poniższym cytacie  słowo ?nasze?,  zamieniłem na  ?moje?.
Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, Mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się zakrywa twarz, wzgardzony tak, iż mieliśmy Go za nic.  Lecz On się obarczył moim cierpieniem, On dźwigał moje boleści, a myśmy Go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz On był przebity za moje grzechy, zdruzgotany za moje winy. Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest moje zdrowie.  Wszyscyśmy pobłądzili jak owce, każdy z nas się obrócił ku własnej drodze, a Pan zwalił na Niego winy nas wszystkich. Dręczono Go, lecz sam się dał gnębić, nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca niema wobec strzygących ją, tak On nie otworzył ust swoich. (Stary Testament, Izajasz 53)

Drugą rzecz jaką ten tekst mówi jest to, że Jezus ?jako baranek?  został ofiarowany. Ludzie dzisiaj coraz mniej wiedzą na temat ofiarnego baranka, ale ci co czytają  Biblię są świadomi, że Stary Testament pokazuje, że wszystkie ofiary jakie były składane nie mogły zmazać ludzkiego grzechu. Jedynie wskazywały na potrzebę przyjścia doskonałego baranka, doskonałej ofiary. Gdy Pan Jezus wkracza na scenę ludzkiej egzystencji, Jan Chrzciciel pod działanie Boga Ojca, rozpoznaje w Jezusie ?Baranka Bożego, który gładzi grzech świata?. Każdy z nas ma potrzebę przebaczenia grzechów. One obciążają nasze sumienie, serce i umysł, a także rujnują nasze życie. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że grzech oddziela Ciebie od Świętego Boga.  Nikt z ludzi nie może zapewnić Ciebie,  że jesteś czysty. To może uczynić  tylko Jezus, bo On umarł za każdy pojedynczy twój grzech. Możesz widzieć w Jezusie dobrego nauczyciela czy wielkiego filozofa, ale taki Jezus Ci nic nie pomoże, jeśli osobiście do Niego nie przyjdziesz, aby zgładził twój grzech.
Czy jest jakiś warunek wstępny? Tak. Jest i znajduje się on w pierwszej części tego tekstu- ?Usuńcie stary kwas?. Co to oznacza? Nie oznacza to, że Ty sam możesz się zmienić. Ile już razy próbowałeś się zmienić i zawiodłeś? Usunąć stary kwas, to przyznać się przed Bogiem, że nie chcesz już żyć tak jak żyłeś do tej pory, że teraz już chcesz, aby Bóg był twoim najważniejszym kierunkiem życia. Odwracasz się od własnych planów jakie sobie ustaliłeś i prosisz Pana Jezusa, aby wszedł w twoje życie, oczyścił i zmienił Ciebie. Jezus jest gotowy to uczynić, poproś Go o to właśnie teraz, a zobaczysz, że ciężar twoich win zniknie na zawsze.
Cokolwiek uczyniłeś, kimkolwiek się stałeś, przyjdź do Jezusa.  On Ciebie naprawdę kocha skoro był gotowy tak cierpieć.
Przyjmij dzisiaj przez wiarę ten fakt, że Jezus cierpiał za twoje grzechy, że zapłacił w pełni za twoje zbawienie. Uwierz, że zmartwychwstał  dla twojego usprawiedliwienia. Następnie oddaj Jezusowi w modlitwie całe swoje życie. Gdy to zrobisz, to Jezus obiecuje Ci:  ?Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota (Nowy Testament, Ew. Jana 5:24).  To jest dobra nowina !!  Czy w nią uwierzysz?
Dzisiaj przez wiarę Jezus może zgładzić całkowicie twój grzech! Nie zwlekaj! Radosnych Świąt Wielkanocnych!

Tomasz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.