Albert Einstein

– Pozwólcie, że wyjaśnię wam problem jaki nauka ma z religią.
Niewierzący profesor filozofii stojąc w audytorium wypełnionym
studentami zadaje pytanie jednemu z nich:
– Jesteś chrześcijaninem synu, prawda?
– Tak, panie profesorze.
– Czyli …

Czy jesteś dobrym człowiekiem?

Czy jesteś dobrym człowiekiem? – Nikt z nas nie potrafi żyć zgodnie z prawem, ponieważ z natury jesteśmy przestępcami. Wszyscy jesteśmy winni złamania prawa. Pomyśl tylko o przykazaniach, które dał nam Bóg. Jeśli przekroczyłeś jedno z nich, to tak, jakbyś zignorował wszystkie. Nikt z nas nigdy nie zdołał żyć zgodnie z przykazaniami, a większość z nas wszystkie je przekroczyła — w taki czy w inny sposób. Dlatego też wszyscy potrzebujemy przebaczenia za łamanie praw Bożych.
Powód, dla którego Bóg dał człowiekowi prawo, jest taki, że Stwórca wykorzystał je jako swoistego nauczyciela. Ono pokazuje nam, że jesteśmy przestępcami prawa i w ten sposób też grzesznikami. Potrzebujemy zatem znaleźć jakiś środek, który zabierze grzech z naszego życia i usprawiedliwi nas przed Bogiem.
Jeśli nie ma pełnego zrozumienia prawa, grzesznik nie potrafi całkowicie docenić Bożej łaski, która emanuje z krzyża. Mówienie mu o łasce bez uświadomienia prawa to jak podawania komuś lekarstwa, kiedy ten nie wie, że jest chory. Ludzie nie będą wdzięczni za lekarstwo do chwili, gdy dowiedzą się, że chorują.
Prawo pokazuje nam, że jesteśmy z natury ?chorzy na grzech”. Potrzebujemy więc lekarstwa, którym jest dar zbawienia w Jezusie Chrystusie. Jednak jeśli nie uznamy swej choroby, lek ten nie będzie przedstawiać dla nas żadnej wartości.

Polityk mówi prawdę absolutną.

https://www.youtube.com/watch?v=E-biQN2mw3c

DAVID Cameron reading at St Paul?s ? News for David Cameron reading at St Paul?s

BBC News
Margaret Thatcher?s funeral: Amanda Thatcher, David Cameron and Bishop of London speak at St Paul?s Cathedral

Telegraph.co.uk ?- 1 hour ago
?We are all Thatcherites now,? says David Cameron ? gave the first reading in the ceremony, from St Paul?s letter to the Ephesians VI, 10-18, ?