Kim jest Jezus?

Kim jest Jezus? – Tym razem nie liczy się to, co myślą inni. Tym razem liczy się tylko Twoja odpowiedź na to jedno proste pytanie…

www.mystory.me
www.szukajacboga.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone
(based on “Who is Jesus?” by Focus on the Family)

Albert Einstein

– Pozwólcie, że wyjaśnię wam problem jaki nauka ma z religią.
Niewierzący profesor filozofii stojąc w audytorium wypełnionym
studentami zadaje pytanie jednemu z nich:
– Jesteś chrześcijaninem synu, prawda?
– Tak, panie profesorze.
– Czyli …

Czy jesteś dobrym człowiekiem?

Czy jesteś dobrym człowiekiem? – Nikt z nas nie potrafi żyć zgodnie z prawem, ponieważ z natury jesteśmy przestępcami. Wszyscy jesteśmy winni złamania prawa. Pomyśl tylko o przykazaniach, które dał nam Bóg. Jeśli przekroczyłeś jedno z nich, to tak, jakbyś zignorował wszystkie. Nikt z nas nigdy nie zdołał żyć zgodnie z przykazaniami, a większość z nas wszystkie je przekroczyła — w taki czy w inny sposób. Dlatego też wszyscy potrzebujemy przebaczenia za łamanie praw Bożych.
Powód, dla którego Bóg dał człowiekowi prawo, jest taki, że Stwórca wykorzystał je jako swoistego nauczyciela. Ono pokazuje nam, że jesteśmy przestępcami prawa i w ten sposób też grzesznikami. Potrzebujemy zatem znaleźć jakiś środek, który zabierze grzech z naszego życia i usprawiedliwi nas przed Bogiem.
Jeśli nie ma pełnego zrozumienia prawa, grzesznik nie potrafi całkowicie docenić Bożej łaski, która emanuje z krzyża. Mówienie mu o łasce bez uświadomienia prawa to jak podawania komuś lekarstwa, kiedy ten nie wie, że jest chory. Ludzie nie będą wdzięczni za lekarstwo do chwili, gdy dowiedzą się, że chorują.
Prawo pokazuje nam, że jesteśmy z natury ?chorzy na grzech”. Potrzebujemy więc lekarstwa, którym jest dar zbawienia w Jezusie Chrystusie. Jednak jeśli nie uznamy swej choroby, lek ten nie będzie przedstawiać dla nas żadnej wartości.