?Chcę widzieć Jezusa?!

Pewnego dnia ślepy żebrak siedzący przy drodze wiodącej do Jerycha, usłyszał odgłos idącej dużej grupy ludzi.  Zastanawiał się, co to może oznaczać, kim oni mogą być?. Gdy powiedziano mu, że wśród tych ludzi jest Jezus, zaczął wołać do Niego. Wielu starało się go uciszyć, ale jego głos jeszcze bardziej się wzmagał. Zawołał do Jezusa, aby się nad nim zmiłował.  Ku zdumieniu wszystkich przechodniów, Jezus zatrzymał się i uzdrowił go! 

Wielu chciało zobaczyć Jezusa, kiedy był On na ziemi. Niektórzy podążali za nim, gdyż szukali uzdrowienia. Inni szukali politycznego przywódcy, który by uwolni ich od rzymskiej niewoli. Jeszcze inni, oczekiwali pożywienia i materialnych błogosławieństw. Bardzo niewielu było zainteresowanych Jego nowiną o przebaczeniu i życiu wiecznym, którą przyszedł ogłosić.

Także i dzisiaj wiele osób pragnie zobaczyć Jezusa. Dwa tysiące lat temu, ludzie uprzedzeni w stosunku do Jezusa, starali się odwieść te osoby, którym naprawdę zależało na byciu jak najbliżej Jezusa.  Zaskoczeniem dla wielu zarówno wtedy jak i dzisiaj, było i jest to, że ich największymi przeciwnikami są ich religijni przywódcy.  Kapłani i hierarchowie religijni byli zaniepokojeni osobą Jezusem, ponieważ obnażył On ich obłudę, tym samym osłabiając władzę i wpływy, których tak dumnie się trzymali. Nie mniej jednak Jezus widział ich grzech wyraźnie. Śmiało napominał ich publicznie, że są ślepymi przewodnikami prowadzącymi ślepych. Nie zależało im, aby samodzielnie sprawdzić kim jest Jezus, a i tym, którzy byli pod ich władzą, zabraniali iść za Jezusem.  Tych, którzy zbliżyli się do Jezusa pociągała Jego troska o ich dusze. Współczuł im, ponieważ duchowo byli owcami bez pasterza, przeznaczonymi na wieczne potępienie.

Dzisiaj wciąż jest wiele osób, którym brakuje odwagi albo zainteresowania, aby odkryć kim jest naprawdę Jezus. Są one zaślepione własnymi opiniami jak i wpływem społeczeństwa oraz religii.  Czy masz wystarczająco dużo odwagi i chęci, aby odkryć kim naprawdę jest Jezus, nawet gdyby przyszło Ci na nowo rozważyć, to w co zawsze wierzyłeś?  Odkrycie kim jest Pan Jezus i jak Go naprawdę poznać jest kwestią życia wiecznego albo śmierci. Te słowa Jezusa biją na alarm: ? Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie!, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie Mi w owym dniu: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia? Wtedy oświadczę im: Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości! Mateusza 7:21-23

?W owym dniu? zbyt wielu szczerych ludzi będzie zaskoczonych, gdy odkryją, że oszukiwali samych siebie, jakoby mieli relacje z Panem Jezusem Chrystusem.  Zdadzą sobie sprawę, że nigdy, tak naprawdę, nie widzieli ani nie znali Jezusa.

Ty jednak nie musisz być zwiedziony. Możesz zobaczyć Jezusa już teraz. Jedynym sposobem poznania Go jest przez czytanie Pisma Świętego. Czy kiedykolwiek uważnie czytałeś Słowo Boże, prosząc Boga, aby pomógł ci zrozumieć je, usunął Twoje błędne myślenie? Zachęcamy, abyś sam zobaczył kim jest Pan Jezus Chrystus dla Ciebie, Jego osobę, Jego opatrzność, Jego moc, Jego wieczną łaskę i miłosierdzie dla tych którzy wierzą i idą za Nim. Jest to możliwe, gdy po prostu czytasz Biblię i masz otwarty umysł!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.