Kto był doradcą najbogatszego Polaka?

Czy najbogatszy Polak dostosował się do rady najmądrzejszego Doradcy? Albo być może popełnił tragiczny błąd i zainwestował tylko w to przemijające życie?

Problem nie leży w tym czy jesteśmy materialnie bogaci albo biedni. Ważniejsze pytanie to: Kto jest naszym bogactwem.  Jezus Chrystus, Syn Boga, w Ewangelii poucza nas, abyśmy uniknęli najważniejszego w skutkach błędu.

?Powiedział też do nich: Baczcie, a wystrzegajcie się wszelkiej chciwości, dlatego że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie.  I powiedział im podobieństwo: Pewnemu bogaczowi pole obfity plon przyniosło.  I rozważał w sobie: Co mam uczynić, skoro nie mam już gdzie gromadzić plonów moich?  I rzekł: Uczynię tak: Zburzę moje stodoły, a większe zbuduję i zgromadzę tam wszystko zboże swoje i dobra swoje.  I powiem do duszy swojej: Duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat; odpocznij, jedz, pij, wesel się.  Ale rzekł mu Bóg: Głupcze, tej nocy zażądają duszy twojej; a to, co przygotowałeś, czyje będzie?  Tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest w Bogu bogaty.? Ew. Łukasza 12

Pan Jezus w formie dramatycznej historii  daje odpowiedz odnośnie czym jest to życie? Jezus stwierdza, że nie od ilości posiadanych dóbr zależy czyjeś życie, ale od tego czy jest się w Bogu bogatym. Pan Jezus naucza ?wystrzegajcie się wszelkiej chciwości, dlatego, że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie.? Pan Jezus, tak to wypowiedział, jakby chciał powiedzieć: ?zaznaczcie sobie to zdanie na każdym nagrobku?, że ?nie od ilości posiadanych dóbr zależy czyjeś życie?.  

Dramat kończy się ostatnim uderzającym zdaniem: ?Tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest w Bogu bogaty.?

Jakie błędy popełnił ten człowiek? Dobrze uczyć się na błędach innych. Jego horyzont myślowy na życie był ograniczony, bo starał się zaspokoić niematerialną cześć istnienia ?duszę- materialnymi dobrami.  Czy ty także starasz się zaspokoić swoje życie różnymi rzeczami: pieniędzmi, przyjemnością każdej formy, karierą?  Czym  jest twoje życie? Co czyni twoje życie warte życia? Jezus Chrystus, Bóg objawiony w ciele, zadaje dzisiaj Tobie pytanie: Czy jesteś w Bogu bogaty? Tylko Bóg może i chce uczynić twoje życie cennym, ale musisz odwrócić się od swojego grzesznego stylu życia i przyjść z pokorą do Jezusa jako swego Pana, uwierzyć Jego zapewnieniom odnośnie życia wiecznego i poprosić Go, aby Ciebie zbawił, potem idź i naśladuj Go a będziesz bogaty w Bogu.

Pan Bóg obiecuje dać Tobie i mnie o wiele cenniejsze dary niż oferują pieniądze- prawdziwy pokój z Nim, czyste sumienie, siłę na każdy dzień, nie będziesz musiał bać się śmierci ani drżeć przed sądem ostatecznym. Bez Chrystusa, możesz być jedynie bogatym głupcem. Wybierz naśladowanie Chrystusa, a wybierzesz bogactwo w Bogu, mądrość i wieczność!

Tom@zycietowiecej.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.