Wiara wasza w Boga rozkrzewiła się na każdym miejscu (…), jak nawróciliście się od bałwanów do Boga, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać Syna jego z niebios, którego wzbudził z martwych

Cóż za radykalna zmiana w życiu tych Tesaloniczan! Była ona bezpośrednim skutkiem uwierzenia w ewangelię, zwiastowaną im przez Pawła w mocy Ducha Świętego. Przyjęli ją jako wieść pochodzącą od samego Boga, jak też w rzeczywistości było …

Chrystus, doskonały pośrednik

Bóg, Zbawiciel nasz, (który) chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który siebie samego złożył jako okup za …

Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Młodzieńcy ustają i mdleją, a pacholęta potykają się i upadają, lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak or

Widzimy tu to, co ponadnaturalne, skontrastowane z naturalnym, a to, co Boże, przeciwstawione temu, co ludzkie. Człowiek potrzebuje polegać bezgranicznie na Bogu – niewyczerpalnym źródle zasobów i pozostawać w zależności od Niego. …

Nawróciliście się od bałwanów do Boga, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać Syna jego z niebios, którego wzbudził z martwych, Jezusa, który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym. 1.L

Oczekujący
 
Kamień nagrobny na małym cmentarzu w Londynie, poza nazwiskiem zmarłego posiadał wygrawerowane pojedyncze słowo: „oczekujący“. Na kolejnym widniały nazwiska pary małżeńskiej oraz napis: „Oczekujący …

Dlaczego więc ośmieliliście się wypowiadać się przeciwko słudze memu, Mojżeszowi? I zapłonął gniew Pana przeciwko nim, i odszedł. A zaledwie ustąpił obłok znad namiotu, oto Miriam okryła się trądem j

Mówienie przeciw słudze Pańskiemu jest w oczach Boga poważnym przewinieniem. Możemy być pewni, że prędzej czy później On się tego dotknie. Szemrać przeciwko temu, którego Bóg wyraźnie wywyższył, jest ciężkim grzechem. Gdy czyni zło, …