Sensacja: Szczepionka pochodzi z Izraela!

Szczepionka pochodzi z Izraela!  Nie ma znaczenia jaki kraj pierwszy wyprodukuje szczepionkę na koronowirusa.  Szczepionka przeciw wirusowi grzechu pochodzi z Izraela!  Jest gotowa i osiągalna dla każdego przez ostanie 2,000 lat: Krew Jezusa Chrystusa. Jego krew została przelana za nas. Musimy przyjąć tą szczepionkę! -Lutz Scheufler

Dzisiaj jest Twój dzień zbawienia. Wykorzystaj go właściwie i powróć do Boga.

Ktoś chciał dzisiaj się pomodlić. Dzisiaj chciał zmienić swoje życie. Ale zmarł wczoraj. 

„Jest bowiem powiedziane: Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych jak w buncie!”-Biblia, (List do Hebrajczyków 3:15)

„Współpracując zaś z Nim napominamy was, abyście nie przyjmowali na próżno łaski Bożej.  Mówi bowiem: W czasie pomyślnym wysłuchałem ciebie, w dniu zbawienia przyszedłem ci z pomocą. Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia.”- (Biblia, List do Koryntian 6:1-2)

Ew. Mateusza 11: 25-30

” W tym czasie Jezus powiedział: Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te sprawy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je niemowlętom.  Tak, Ojcze, gdyż tak się tobie upodobało. Wszystko zostało mi dane od mego Ojca i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, ani nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam odpoczynek. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpoczynek dla waszych dusz. (30) Moje jarzmo bowiem jest przyjemne, a moje brzemię lekkie”.

Czy wiesz czym jest ten odpoczynek duszy, którego oferuje Ci Zbawiciel, Jezus Chrystus? To jest Zbawienie twojej duszy. Czy przjdziesz do Niego dzisiaj?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.