Błogosławiony ten, któremu odpuszczono występek, którego grzech został zakryty. Psalm 32,1

Jest to naszym pragnieniem, aby każdy, kto czyta dzisiejszy werset, mógł zgodzić się ze słowami psalmisty z głębokim osobistym przekonaniem.
Zadajmy sobie pytanie: czy mamy tę pewność, że Bóg uważa nas za niewinnych ani nie zarzuca nam nieprawości, jak to czytamy w drugiej części powyższego wiersza? Czy jesteśmy w stanie radować się w Jezusie Chrystusie z pewności zbawienia? Czy jesteśmy rzeczywiście szczęśliwi z powodu posiadania
życia wiecznego? Jeśli ktoś nie potrafi odpowiedzieć twierdząco na te pytania, nie powinien spocząć, dopóki nie znajdzie zbawienia w Jezusie Chrystusie.
Pewność zbawienia można osiągnąć jedynie przez bezgraniczną wiarę Bożemu Słowu. Bóg jest święty, i dlatego zapłatą za grzech jest ? ?mierć i wieczne odłączenie od Stwórcy. Bóg darował nam jednak przebaczenie tylko dzięki temu, że Jezus zmarł na Golgocie. On osądził nasze grzechy na swoim jedynym Synu. Pan Jezus, Baranek Boży, jest przebłaganiem za nasze grzechy. Wszyscy, którzy zostali obmyci Jego krwią, mogą potwierdzić, że ciężar grzechu został im zabrany. Jednocześnie muszą przyznać, że gdyby nie Jezus, musieliby umrzeć za swoje winy.
Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. Nikt nie jest pozbawiony tej możliwości i każdy może skorzystać z dzieła Jezusa. Niemniej każdy, kto odrzuca tę dobrą nowinę, sam skreśla się z listy dzieci Bożych. Wielu ludzi nie jest zbawionych, bo nie poznało jeszcze, że są grzesznikami. Być może uważają, iż nie potrzebują Zbawiciela, bo nie zrobili nic złego, jednak tym samym odrzucają Jezusa jako swojego Odkupiciela i zmierzają na wieczne potępienie.

(C) Copyright „Dobry Zasiew“ 2013

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.