W Bogu dokonamy czynów pełnych mocy. Psalm 60,14 (BT)

“Wszystko z Bogiem”

W czerwcu 2005 Archiwum Jana Sebastiana Bacha w Lipsku odnalazło dotychczas nieznaną kompozycję tego artysty. Dotyczyło to arii zwrotkowej pt. “Wszystko z Bogiem i nic bez Niego” z roku 1703.
Aria znajdowała się w zbiorze starych druków w Bibliotece księżnej Anny Amalii w Weimarze. Cudem ocalała przed spłonięciem podczas pożaru tej biblioteki we wrześniu 2004 roku, ponieważ była wraz z innymi dokumentami poddana pieczołowitej obróbce restauracyjnej.
“Wszystko z Bogiem”? słowa te można by było umieścić jako motto nad życiem Jana Sebastiana Bacha. W jego kompozycjach nie znajdziemy podziału na muzykę “świecką” i “duchową”, wszystkie jego dzieła miały służyć ku Bożej chwale. Wskazują one na piękno i harmonię dzieł Boga-Stwórcy, jak również na Jego zbawienie.
Kantaty Bacha, które stanowią znaczną część jego dorobku życiowego, są obecnie na nowo grane w Kolegium Bacha w Japonii pod kierunkiem Masaaki Suzuki. Przy czym “ku wielkiemu zdziwieniu mediów” okazało się, że teksty kantat mają niesamowity wpływ na ludzi o zupełnie innej kulturze i bardzo odmiennych poglądach religijnych: niektórzy członkowie japońskiego Kolegium Bacha stali się chrześcijanami.
W bardzo podobnej sytuacji znalazł się przed kilkoma laty japoński muzykolog Keisuke Maruyama. Podczas dokładnych badań wpływu luterańskiej liturgii na kantaty Bacha, stwierdził: “Nie wystarczy czytać chrześcijańskich tekstów. Sam pragnę stać się chrześcijaninem.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.