W Bogu naszym nabraliśmy odwagi, by w ciężkim boju głosić wam ewangelię Bożą. 1. List do Tesaloniczan 2,2

Ewangelia
 
Słowo „ewangelia“ występuje bardzo często w Piśmie Świętym i oznacza tyle, co „dobra nowina“. Jednak w wielu przypadkach występuje ono z innym, uściślającym go słowem. 
W dzisiejszym wersecie jest mowa o ewangelii Bożej. Wskazuje to nam na jej twórcę. Nie jest to przesłanie wymyślone przez ludzi. Pochodzi ona od „Boga, Zbawiciela naszego, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy“ (1.Tym. 2,3-4). 
W 2. Liście do Koryntian 10,14 napisane jest: „dotarliśmy aż do was z ewangelią Chrystusową“. Tutaj chodzi o treść tej dobrej nowiny: narodzenie Pana Jezusa, Jego życie, śmierć, zmartwychwstanie i wniebowstąpienie są podstawą i treścią ewangelii. Bez tego nie byłoby zbawienia. 
W Dziejach Apostolskich 20,24 Paweł mówi o ewangelii łaski Bożej. Wskazuje to na jej charakter. Nie musimy zapracowywać sobie na miejsce w niebie, ale z łaski, przez wiarę w Chrystusa Jezusa, zostajemy usprawiedliwieni. 
Każdy, kto z wiarą przyjmuje tę dobrą nowinę, otrzymuje przebaczenie grzechów, staje się też dzieckiem Bożym i należy do Jego rodziny. Ma żywą społeczność z Jezusem Chrystusem i oczekuje go z Nim wspaniała przyszłość. Czyż ewangelia nie jest kosztownym darem Bożym?
 
c Dobry Zasiew 2015

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.