Prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. 1 List do Tymoteusza 1,15

 
Wszystko, czego dokonał Jezus Chrystus, jest doskonałe!
 
Jako zbawieni wierzymy, że Pan Jezus Chrystus umarł za nas na Golgocie. Swoją przebłagalną śmiercią na krzyżu uczynił zadość wszystkim wymaganiom Bożym. Poniósłszy sąd za wszystkie nasze grzechy, na zawsze oddalił je sprzed Bożego oblicza. Biblia potwierdza to następująco:
Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni“ (Księga Izajasza 53,5).
On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewie“ (1. List Piotra 2,24).
Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieść do Boga“ (1. List Piotra 3,18). 
Pismu Świętemu możemy bezgranicznie ufać. Ono pokazuje nam podstawę, na której został zbudowany pokój pomiędzy Bogiem a człowiekiem: Pan Jezus Chrystus wykonał na krzyżu Golgoty doskonałe dzieło przebłagania. Na Jego dziele możemy całkowicie polegać i cieszyć się pokojem cudownego wybawienia. Z wdzięcznością możemy więc powtórzyć za autorem pieśni:
 
Na Baranku dusze nasze 
spoczywają, wielbiąc Go, 
gdyż On wszystkie nasze grzechy 
obmył swoją świętą krwią.

Szczęsne życie! Błogi pokój 
Nam przepełnia głębię dusz. 
Tam, gdzie Święty Bóg przebywa 
Myśmy przeniesieni już!
 
c Dobry Zasiew 2015

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.