Tedy mówił Jezus do tych Żydów, co mu uwierzyli: Jeśli wy zostaniecie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie; poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. BG, Ewangelia Jana 8,31-32

Wielu ludzi wyraża przekonanie, że nie jest to szczególnie ważne, kto w co wierzy. Uważa się, że wiele różnych wyznań i religii w tym świecie to zjawisko normalne i dobrze jest, gdy każdy człowiek może dostąpić zbawienia zgodnie z osobistymi poglądami religijnymi. Takie wyobrażenia o zbawieniu są jednak nie tylko dalekie od prawdy, ale przy tym mogą okazać się zabójcze. Biblia pokazuje nam bowiem jednoznacznie, że fałszywe wyobrażenie o Bogu może mieć fatalne skutki.
W 1. Księdze Królewskiej 20 czytamy o królu Aramu imieniem Benhadad, który poniósł sromotną klęskę w wojnie z Izraelem. Jego ludzie, próbując dociec przyczyny, mówili: „Ich bogowie są bogami gór, dlatego nas zwyciężyli. Gdybyśmy stoczyli z nimi bitwę na równinie, może zwyciężylibyśmy“. Od tej chwili król Benhadad oparł swą nową strategię wojenną na przekonaniu, że Izrael ma Boga, który jest bogiem gór, ale na pewno nie dolin. Rezultatem tej FAŁSZYWEJ wiary była już wkrótce śmierć około 100 000 żołnierzy z jego królestwa, którzy polegli w bitwie.
Czyż nie byłoby to Twoją straszliwą klęską życiową, gdyby okazało się, że z powodu nieprawdziwej wiary, jaką wyznajesz, musiałbyś iść, wbrew wszelkim swoim oczekiwaniom, na wieczne potępienie? Prawdziwa wiara ma bowiem oparcie wyłącznie na nieomylnym Słowie Bożym, na Biblii. W niej przedstawione są nam z jednej strony bezkompromisowo: świętość Boga, który nie może patrzeć na grzech oraz niechybna zguba niezbawionego człowieka. Z drugiej strony, Bóg pokazuje nam podarowanego przez siebie Zbawiciela. To Jezus Chrystus, który na krzyżu umarł za grzesznych ludzi. On swoim świętym życiem i śmiercią doskonale zaspokoił wszystkie żądania świętego i sprawiedliwego Boga – raz na zawsze. Na podstawie tej jedynej i niepowtarzalnej ofiary, Bóg ułaskawia teraz każdego, kto wierzy w tego Zbawiciela.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.