Tylko Jeden Krok

?I rzekł Dawid: Jako żyje Pan i żyje dusza twoja, że tylko krok jest między mną a między śmiercią? (1 Księga Samuela (1 Księga Samuela 20,3).

Jednym z najbardziej nielubianych tematów, których ludzie unikają, lub ograniczają do koniecznych rozmów w tym zakresie jest tematyka śmierci. Myśl o śmierci jest czymś nieprzyjemnym, wywołującym wiele smutnych myśli, wspomnień i refleksji, dlatego ludzie starają się nie tylko unikać rozmowy na temat śmierci, ale przede wszystkim oddalić od siebie myśli o niej. Było to chyba zawsze jakąś naturalną reakcją człowieka nie mówić i nie myśleć o śmierci, uważać ją wprawdzie za wydarzenie powszechne, ale przy tym traktować jako coś odległego. Tymczasem Pismo Święte, jedynie prawdziwa księga natchniona przez Boga, mówi na temat śmierci bardzo wyraźnie coś wręcz przeciwnego: że tylko jeden krok dzieli nas od śmierci.

Zechciejmy więc, drodzy czytelnicy, zastanowić się nad przeczytanym wierszem Słowa Bożego i wyciągnąć z niego właściwe wnioski dla siebie.

?Tylko jeden krok jest między mną a między śmiercią? ? powiedział Dawid. Jest to jedna z fundamentalnych prawd Pisma Świętego.

Po pierwsze, tylko jeden krok dzieli nas od śmierci fizycznej.

Człowiek poniekąd rodzi się, aby umrzeć. Od urodzenia bowiem trwa ustawiczna walka o życie. Wszystkie zabiegi i wysiłki lekarzy, wszystkie szpitale i kliniki pracują w tym celu, aby ratować lub przynajmniej odrobinę przedłużyć życie człowieka. Ta ustawiczna walka i tak się tutaj kończy śmiercią, starzy mawiają bowiem, że kołyska i trumna są zrobione z takiego samego drewna. Ileż to różnych kataklizmów przyrody niesie ze sobą nieubłaganą śmierć tysiącom zaskoczonych, nieszczęsnych ludzi, jak niezliczoną ilość ofiar pochłaniają codziennie katastrofy i wypadki. Ponura w tym przypadku statystyka podaje, że każdego dnia na całym świecie odchodzi do wieczności 140 tysięcy ludzi. W naszych czasach coraz częściej słyszymy, że ludzie odchodzą nagle i niespodziewanie bez możliwości pojednania się z Bogiem, o którym Biblia mówi, że ?straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego!?

(Hbr 10,31).

Biblia mówi także, że tylko jeden krok dzieli nas od śmierci również dlatego, że człowiek jest istotą znikomą, kruchą i przemijającą. Mówi nam o tym, że nasze życie jest podobne do trawy, która z poranku rośnie i kwitnie, a wieczorem bywa skoszona i usycha.

Biblia podaje bardzo liczne przykłady znikomości życia człowieka, wskazujące niezbicie na to, że rzeczywiście tylko jeden krok dzieli nas od śmierci.

Po drugie, Biblia mówi, że tylko jeden krok dzieli nas od śmierci wiecznej.

Słowo Boże, niezłomne prawo Bożych wyroków mówi, że śmierć jest odłączeniem, a nie unicestwieniem, jak to wielu ludziom wydawać by się mogło. Śmierć fizyczna jest odłączeniem duszy i ducha i ciała ludzkiego, odłączeniem materialnej cząstki istoty ludzkiej od niematerialnej . Śmierć wieczna natomiast jest odłączeniem człowieka od Boga, i to całkowitym oddzieleniem od społeczności z Bogiem. Tak więc po przejściu przez próg śmierci w stanie niepojednanym z Bogiem następuje wieczne oddzielenie człowieka od Boga bez prawa możliwości i przywileju odwołania się i apelacji nawet w najdalszej przyszłości. Następuje zatem śmierć wieczna, czyli wieczna egzystencja, ale bez Boga, życie w stanie śmierci. Pan Jezus Chrystus w tej sprawie wypowiedział bardzo jasne i sprecyzowane zdanie: ?Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne, kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy życia wiecznego, lecz gniew Boży ciąży nad nim? (J 3,36). W innej Ewangelii ? wg Marka powiedział: ?Idąc na cały świat głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony? (Mk 16,15.16).

Drogi przyjacielu! Każdego z nas dzieli tylko jeden krok od śmierci, zarówno śmierci fizycznej, jak i wiecznej; ale zarazem tylko jeden krok dzieli cię, przyjacielu, od podjęcia najważniejszej decyzji w życiu ? pojednania się z Bogiem. Zechciej więc ten jeden krok uczynić, postawić go z Panem Jezusem Chrystusem, a gdy to uczynisz i staniesz się Jego własnością, wtedy nawet śmierć nie będzie dla ciebie tragiczna. Apostoł Paweł bowiem przed swoją męczeńską śmiercią napisał:

?Dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem? (Flp 1,21). Postaw ten jeden mały krok, a wtedy wyznasz z Dawidem: ?Choćbym nawet szedł doliną cienia śmierci, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mnę, łaska Twoja i kij Twój mnie pocieszają?(Ps 23,4). A gdy skończy się twoje ziemskie życie i będziesz musiał przejść przez próg śmierci, On cię nie opuści, z dziecięcą ufnością zaśpiewasz słowa bardzo lubianej pieśni:

?Ja przez Jordan nie będę iść sam, Przy mnie będzie Zbawiciel, mój Pan,

Gdy ogarnie mnie mrok,

On skieruje mój krok,

Ja przez Jordan nie będę iść sam ?.

Drogi przyjacielu! Proszę cię, zaproś Go do swego serca i życia, On jest o krok od ciebie, On cię zbawi i bezpiecznie do końca życia przeprowadzi.

Henryk Turkanik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.