Ja, jedynie Ja, jestem Panem, a oprócz mnie nie ma wybawiciela. Księga Izajasza 43,11

Prawdziwy BÓG

Wielu ludzi nie zgadza się z jasnymi i pewnymi stwierdzeniami w Biblii. To, że istnieje jeden, jedyny Bóg, jeszcze potrafią przeważnie uznać. Ale że człowiek może tylko jedną jedyną drogą do Niego dojść, temu już na ogół zaprzeczają.
Jednak w Biblii kwestia ta nie podlega dyskusji. Posiadając boski autorytet domaga się ona, abyśmy podporządkowali się jej słowom i w nie uwierzyli.
Bóg Biblii nie jest Bogiem ludzkich wyobrażeń. On mówi sam o sobie: „Bo tak mówi Pan, Stwórca niebios – On jest Bogiem – który stworzył ziemię i uczynił ją (…): Ja jestem Pan, a nie ma innego“ (Izaj. 45,18). Ten Bóg jest trójjedynym Bogiem – jeden Bóg, ale objawiony w trzech boskich osobach: Ojciec, Syn i Duch Święty.
O odwiecznym Synu jest napisane: „Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony [tzn. jeden, ale też jedyny w swoim rodzaju] Syn, który jest w łonie Ojca, objawił go“ (Ew. Jana 1,18). Jak tego dokonał? Gdy przyjął ciało i krew – stał się człowiekiem.
Na innym miejscu czytamy o Nim: „Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich…“ (1. Tym. 2,5-6). Czy było to konieczne? Tak, ponieważ „wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej“ (Rzym. 3,23). Dlatego „nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni“ (Dz. Ap. 4,12).

(C) Copyright „Dobry Zasiew“ 2013

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *