Dlaczego świat jest w takim chaosie?

Nasze czyny wpływają na innych. Uprzejmość wnosi do życia innych ludzi zadowolenie i radość, podczas  gdy samolubstwo pomnaża gorycz i ból.

Biblia wyraźnie mówi, że cokolwiek siejemy, to również żąć będziemy. Moja egocentryczna natura nie tylko rujnuje moje własne życie, ale też źle wpływa na wszystkich, którzy kontaktują się ze mną.

GRZECH ZATRUWA

Grzech jest podobny do brzydkiej plamy na czystej kartce. Samolubstwo, lenistwo, bezmyślność, opowiadanie kłamstw i nieprzystojnych kawałów nie tylko rujnuje twój charakter, ale również zatruwa innych ludzi. Nieraz po prostu nie uświadamiamy sobie w jakim stopniu to co myślimy, mówimy i czynimy wpływa na innych. Alkohol wyrządza krzywdę swojej rodzinie, jest dla niej wielkim nieszczęściem. Samolubna postawa typu ?ja zawsze mam rację? szybko niweczy małżeńskie szczęście i przyjaźnie.

GRZECH ZAGŁUSZA

Grzech jest podobny do chwastów w ogrodzie. Jeżeli nie zostaną one usunięte, wkrótce zagłusza wszystkie szlachetny rośliny. Bardzo mały akt nieuczciwości wkrótce może przybrać większe rozmiary i przerodzić się w przyzwyczajenie, od którego nie będziemy w stanie się uwolnić. Ten pierwszy posępek, prawie bez udziału naszej świadomości, stanie się więźniem, z którego nie zdołamy się wydostać. Jedno  pochopnie wypowiedziane uszczypliwe słowo, po którym nie nastąpi przeproszenie, a z drugiej strony przebaczenie, może zaprawić nasze współżycie goryczą i wykrzywić je.

Istota ludzkiego problemu polega na tym, że jak nieudolni kierowcy patrzymy na świat z własnego punktu widzenia i koniecznie chcemy jechać po swojemu. Ten egocentryzm Biblia nazywa grzechem.

GRZECH ZASŁANIA

Najgorsze ze wszystkich jest to, że grzech oddziela nas od Boga. Jest on podobny do chmury, która zasłania nam słońce. Dlatego Bóg wydaje się nam wtedy dalekim. Zawsze jest On blisko nas, ale grzech stanowi wielką barierę, oddzielającą nas od Boga.

Spójrzmy na samochód: ma dobry silnik, bak napełniony paliwem, a jednak nie może zapalić. Dlaczego? Ponieważ odrobina brudu uniemożliwia zapłon świecy.

Tak samo działa grzech na linii miedzy nami a Bogiem. Bóg jest czysty i święty. On nienawidzi grzechu, ale kocha nas. Nasz grzech blokuje drogę do Niego. Bóg  pragnie być przez nas poznany, ale nasz grzech uniemożliwia łączność z Nim.

Oto co możesz zrobić ze swoim grzechem. Wyznaj Panu Jezusowi Chrystusowi, że pobłądziłeś i jesteś zgubiony. Powiedz Mu, że dzisiaj chcesz odwrócić się od własnego stylu życia i pragniesz nawrócić się do Niego. Poproś Jezusa o oczyszczenie Ciebie ze wszystkich twoich grzechów. Poproś Go, aby wszedł do twojego życia jako Zbawiciel i odmienił je. Powiedz Mu, że chcesz, aby od tej chwili stał się Panem, któremu oddajesz klucz do każdego pokoju twojego życia. To się nazywa nawróceniem do Boga. Od tej chwili szukaj aprobaty Boga. Poznawaj Go czytając Pismo Święte. Zacznij od Nowego Testamentu. Napisz do nas, jeżeli to zrobiłeś, abyśmy mogli się o Ciebie modlić i pomoc Ci.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.