Dlaczego nie wierzysz?

Mężczyzna, przysłuchując się rozmowie kilku młodych, negujących istnienie Pana Boga, powiedzial: jedni to wielcy myśliciele, którzy studiując stare i nowe systemy filozoficzne utracili wiarę w Boga.

Nie wiem, czy wy macie takie studia za osobą?. Gdy zaprzeczyli, ciągnął dalej: ?Drudzy stanowią ci, którzy nie mają własnego zdania i jak papugi powtarzają to, co słyszą od innych. Nie sądzę, że wy do nich należycie?. Gdy i tym razem zaprzeczyli, powiedział: ?Trzeci rodzaj? składa się z takich, którzy mają obciążone sumienie. W ich życiu jest coś? nie w porządku i dlatego pragną,  aby nie było Boga, przed którym będziemy? musieli zdać z wszystkiego sprawę?. To powiedziawszy wstał i odszedł. Można? zająć taką postawę, która uniemożliwia istnienie wiary. Zwątpienie może? zjawić się w naszym życiu jako stan przejściowy. Jeżeli jednak zwątpienie?stało się stanem trwałym, jest to oznaka choroby duchowej, istnienia? grzechu, poprzez który Duch Święty, budzący wiarę,  nie może działać.? Przekonania sceptyka mogą być parawanem, za którym chce się skryć  przed? Bogiem, tak jak Adam ukrył się ze swoim grzechem. Nie ma chyba? chrześcijanina, który nie musiał przejść przez gąszcz wątpliwości. Ważnym ?jest, czy w tym gąszczu czuje się dobrze, czy też pragnie wydostać się z ?niego. Bóg z łaski swojej udziela ludziom dość światła, żeby mogli do Niego ?wrócić. W zdrowiu i w chorobie, w biedzie i bogactwie niosą nas dni i noce ku  wiecznemu przeznaczeniu Dokąd zmierzam? – czy potrafię precyzyjnie odpowiedzieć sobie na to pytanie?

?Na to odpowiedział im Jezus, mówiąc: Nauka moja nie jest moją, lecz tego,który mnie posłał. Jeśli kto chce pełnić wolę jego, ten pozna, czy ta nauka  jest z Boga, czy też Ja sam mówię od siebie- (Ew. Jana 7:17 i 18).

 ?Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu; kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy go szukają?- Biblia, Hbr. 11:6)

?A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem, objawię się wam ? mówi Pan?? (Biblia, ks. Jer. 29:13)

?Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe? (Biblia, Rzym 10:17) 

?Badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny; a one składają świadectwo o mnie;  ale mimo to do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć żywot?- Jezus, Ew. Jana 5:39 i 40)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.