Aby pozostały czas doczesnego życia poświęcić już nie ludzkim pożądliwościom, lecz woli Bożej. 1. List Piotra 4,2

Dwie natury w życiu chrześcijanina
(2)

Naszym zasadniczym problemem jako ludzi nawróconych i zrodzonych na nowo jest jednak to, że wciąż jesteśmy w tych samych ciałach, a nasza grzeszna natura jest ich częścią. Ciągle w naszym życiu stara, cielesna (zmysłowa) natura zmaga się z nową, by przejąć kontrolę nad naszym zachowaniem i zdominować nasze postępowanie. List do Galacjan 5,17 mówi: „ciało pożąda przeciwko Duchowi“, ale werset 16 tego fragmentu Pisma Świętego wzywa nas: „Według Ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej“. 
Chociaż przyszliśmy na świat urodzeni w ciele, które musi umrzeć, to wszyscy nowonarodzeni chrześcijanie zmartwychwstaną w duc howych ciałach, które nie będą podlegać już śmierci. Mówi o tym 1.List do Koryntian 15, 42-49. A werset 52 mówi: „W jednej chwili, w okamgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej; bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nie skażeni, a my zostaniemy przemienieni“.
To, czy chrześcijanin jest szczęśliwy, zależy od tego, jak bardzo pozwala swej nowej, Bożej naturze rozwijać się i być aktywną. Im więcej jednak mają do powiedzenia pragnienia starej, upadłej natury, tym bardziej staje się niezdolny do dobrego i nieszczęśliwy z powodu wpływu, jaki ma ona na jego życie i praktyczne postępowanie.

(C) Copyright „Dobry Zasiew“ 2013

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.