A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Ewangelia Mateusza 28,18

Jakże wielka jest Jego moc! Na Jego słowo uciszały się fale, demony kuliły się ze strachu, a grób wydawał swój łup! Książę ciemności posiada też moc, ale nie jest to wszechmoc. Jest on mocny, ale nie wszechmocny. Nie może czynić tego, co zechce. Musiał mieć pozwolenie, aby doświadczyć Joba (Job 1,12; 2,7); jego przedstawiciele – demony – musiały mieć pozwolenie na wejście w stado świń (Ew. Mar. 5,12-13). Szatan mógł mieć wprawdzie wolę, aby przesiać Piotra jak pszenicę (Ew. Łuk. 22,31), ale Pan wstawił się za swoim uczniem. 
Wierzący człowieku! Jakże często pomiędzy tobą a szatanem nie ma nic oprócz łaski Pana Jezusa! Klucz, który posiada szatan, pasuje do zamka twojego niepokornego i samowolnego serca, ale Ten, który jest silniejszy od niego, powstrzymuje go. Moc przeciwnika podsyca płomienie, ale wszechmoc Pana gasi je. Czy może teraz przychodzą na ciebie jakieś wewnętrzne lub zewnętrzne pokusy? Spójrz na Tego, który ma moc udzielić ci swojej łaski. On, który ma nieograniczoną moc, z wrażliwością i łagodnością prowadzi swoich słabych, utrudzonych i obciążonych. Dla Niego nie ma rzeczy zbyt trudnych ani zbyt błahych!
Nasza teraźniejszość i przyszłość nie mogą być pod lepszym ani bezpieczniejszym nadzorem i opieką niż stanowią Jego ręce. Możemy się niewymownie radować z Jego współczucia, męstwa i polegać na wszechmocy Jego boskości. Możemy pokładać ufność w nieomylnej mądrości Jego postępowania, nawet gdy często nie jest ono po naszej myśli. Jego droga zawsze będzie najlepsza!
Jego nieograniczona miłość, nieograniczona moc i nieograniczona mądrość są niezawodną rękojmią, że Jego plan będzie wykon any. Jego obietnice nigdy nie zawodzą!

(C) Copyright „Dobry Zasiew“ 2013

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.