Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony.

Dzieje Apostolskie 16,31

Uwierzyć w Jezusa Chrystusa

Wiara w Jezusa Chrystusa zapewnia odpuszczenie grzechów i chroni przed wieczną karą: „Każdy, kto w niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię jego” (Dz. Ap. 10,43). 

Wiara ta daje życie wieczne i perspektywę sięgającą poza śmierć. Apostoł Jan pisze: „Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny”. Sam Jezus Chrystus zapewnia: „Jam jest zmartwychwstanie i żywot; kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie” (Ew. Jana 3,36; 11,25). 

Wiara w Chrystusa otwiera drzwi do Boga, który przyjmuje jako swoje dziecko każdego skruszonego grzesznika: „Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego” (Ew. Jana 1,12). 

Zauważamy zatem, że osobista wiara w Pana Jezusa Chrystusa ma centralne znaczenie. Czym jest ta wiara? 

Sam Jezus Chrystus powiedział niegdyś do religijnych faryzeuszy i uczonych w Piśmie: „Jeśli bowiem nie uwierzycie, że to Ja jestem, pomrzecie w swoich grzechach”. Pozwól, że Cię zapytamy: „Czy wierzysz w Syna Człowieczego?” (Ew. Jana 8,24; 9,35). 

Wiara ma więcej wspólnego z zaufaniem i posłuszeństwem niż z suchą teologiczną wiedzą. Znajomość historycznych faktów narodzin, życia, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa nikogo nie zbawia. 

Wiara w Jezusa Chrystusa oznacza w praktyce złożenie całej ufności w Nim samym. To przekonanie, że On, Syn Boży i Zbawiciel, jest jedynym, który może rozwiązać problem naszych osobistych grzechów. To porzucenie własnych usiłowań, by samemu zasłużyć na zbawienie lub je wypracować. To życie w głębokiej wierze, że dokonał On dzieła zbawienia na krzyżu Golgoty i że Jego doskonała ofiara wystarcza do naszego zbawienia. 

Wiara w Chrystusa to przyjęcie Jego Słowa. To uwierzenie wszystkiemu, co Bóg mówi nam w swoim Słowie i przyznanie Mu racji. To odrzucenie naszych ludzkich przemyśleń odnośnie spraw Bożych i ufne oparcie się na wypowiedziach samego Boga. 

-Dobry Zasiew

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.