Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Psalm 23

Mój pasterz
 
Czy spotkałeś już osobiście Pana Jezusa? Czy wyznałeś Mu swoje grzechy i uwierzyłeś w Jego doskonałe dzieło na krzyżu? Jeśli to uczyniłeś, to z całego serca możesz powiedzieć razem z psalmistą: ?Pan jest pasterzem moim!?. 
Szczęśliwym jest każdy człowiek, który z czystym sumieniem może tak powiedzieć! Być może nie będzie miał łatwego życia, ale posiada osobistą relację z Jezusem Chrystusem. Wie, że Pan jest jego Pasterzem i że zawsze będzie się o niego troszczył. 
?Niczego mi nie braknie? ? te słowa wynikają z posiadania wspaniałej relacji z Jezusem Chrystusem. Być może nie zawsze będzie nam łatwo tak powiedzieć, a raczej będziemy wyliczać, ile rzeczy nam brakuje. Taka już jest natura człowieka. Na przykład: ktoś nie ma żony, jakieś małżeństwo nie może mieć dzieci, natomiast inne posiada dzieci, ale brakuje mu siły i cierpliwości do wychowywania ich. Prawdopodobnie każdy z nas mógłby wymienić wiele takich braków w swoim życiu. Ale w Psalmie 23 nie czytamy: ?trochę mi brakuje?, ale w pełni wiary psalmista mówi: ?niczego mi nie braknie?. 
Wierzący wykupieni świętą krwią Baranka, gdy znajdują się w trudnej sytuacji w swoim życiu, zawsze mogą pamiętać, że mają wiernego Pasterza, który im pomaga. Dzięki temu mogą z ufnością spoglądać w przyszłość. Mają pewność, że Pan zawsze będzie stał przy nich i dopomoże im w trudnych chwilach, dlatego nie boją się postawić kolejnego kroku. Z odwagą mogą powiedzieć te znaczące słowa: ?Niczego mi nie braknie?.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.