Otwórz oczy moje, abym oglądał cudowność zakonu twego. Księga Psalmów 119,18

Wartość Słowa Bożego
 
Psalm 119 jest najdłuższym psalmem. Posiada 176 wersetów, które dzielą się na 22 części, każda po osiem wersetów. Początkowe litery tych 22 części w języku hebrajskim są pierwszymi literami alfabetu – osiem wersetów z każdej poszczególnej części zaczyna się tą samą literą. Ten psalm jest więc swoistym dziełem sztuki! 
Poeta, który napisał ten psalm, wyraża w nim, jak wielką wartość ma dla niego Słowo Boże:
– „Lepszy jest dla mnie zakon ust twoich, niż tysiące sztuk złota i srebra“ (w. 72).
– „O, jak słodkie jest słowo twoje dla podniebienia mego, słodsze niż miód dla ust moich“ (w. 103).
– „Dlatego kocham przykazania twoje Bardziej niż złoto, bardziej niż szczere złoto“ (w. 127).
– „Weselę się z obietnicy twojej (właśc.: ze słowa twojego) jak ten, który zdobył wielki łup“ (w. 162).
 
Autor psalmu wskazuje także na korzyści płynące z czytania Słowa Bożego:
– „Jak zachowa młodzieniec w czystości życie swoje? Gdy przestrzegać będzie słów twoich“ (w. 9).
– „To jest pociechą moją w niedoli mojej, że obietnica twoja (właśc.: słowo twoje) mnie ożywia“ (w. 50).
– „Słowo twoje jest pochodnią nogom moim i światłością ścieżkom moim“ (w. 105). 
Niech zachęci nas to do czytania Słowa Bożego, abyśmy mogli doświadczać każdego dnia, jak wielka jest jego wartość.
 
c Dobry Zasiew 2015

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.