I stało się, że umarł żebrak, i zanieśli go aniołowie na łono Abrahamowe; umarł też bogacz i został pochowany. A (…) w krainie umarłych cierpiał męki… Ewangelia Łukasza 16,22-23

Przechadzając się po cmentarzu, natknąłem się na krótki morał wygrawerowany na jednym z nagrobków: ?Przystań, przychodniu, i pomyśl chwilę, jakim ty teraz, ja niegdyś byłem; jakim jam teraz, też będziesz i ty, bądź na śmierć gotów i za mną idź!?. Ktoś, kto przeczytał najwidoczniej owe linijki, wyrył pod spodem odpowiedź: ?O, nie tak szybko! ? Powiedzże wpierw mi, którędyś chodził człowiecze ty??.  Choć ten nietypowy dialog może wywołać u niejednego pobłażliwy uśmiech, niemniej jednak niesie z sobą wcale niebanalne przesłanie. Mówi o dwóch poważnych faktach, które potwierdza powyższy cytat z Biblii. Po pierwsze ? każdego człowieka nawiedza śmierć, po drugie ? kurs obrany za życia na ziemi determinuje wieczne przeznaczenie ludzkiej duszy. 
Śmierć działa jak wielki niwelator całej ludzkości. Znosi wszelkie widoczne na ziemi różnice: bogatego równa z biednym, małego z wielkim, świętego z grzesznikiem. Ziemska dola bogacza różniła się nieprzeciętnie od tej Łazarza ? ale po śmierci ich role całkowicie się odwróciły. W historii tej Pan uchyla na chwilę zasłonę i pozwala nam rzucić przelotne spojrzenie w niewidzialny świat zmarłych. 
Łazarz jest w raju ? miejscu pociechy i odpoczynku, zaś bogacz w krainie umarłych ? miejscu męki. Łazarz nie znalazł się w raju z racji swego smutnego losu na ziemi, zaś bogacz nie trafił na miejsce tortur z powodu bogactwa. Ich pośmiertny los był rezultatem wyborów, jakie podjęli za życia.
Łazarz świadomie złożył swe zaufanie w Chrystusie i posiadł w Nim zbawienie, podczas gdy bogacz pokładał złudną ufność w majątku. Gdy w krainie umarłych próbował naprawić swój błąd, okazało się, że było już na to za późno. Po śmierci nasz wieczny stan jest nieodwracalny. ?Szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota? (Mat. 7,13-14). W którym kierunku podążasz?
 
c Dobry Zasiew 2015

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.