Czy ten, który uczynił ucho, nie słyszy? Czy nie widzi ten, kto ukształtował oko? Księga Psalmów 94,9

Bóg się Tobą interesuje!
 
Czy czujesz się czasami samotny, opuszczony? Cierpisz, bo znajdujesz się w jakiejś trudnej sytuacji? Myślisz, że nikt się Tobą nie interesuje? Jeśli tak, to chciałbym Cię pocieszyć: nie jesteś sam, nawet jeśli tak Ci się wydaje!
Bóg, Twój Stwórca, kocha Cię i interesuje się Tobą. On także sam zabiega o to, abyś nawiązał z Nim osobisty kontakt. Możesz się do Niego modlić. Bóg dla człowieka odwracającego się od życia w grzechu ma zawsze otwarte uszy, aby wysłuchać jego wołania. 
Oprócz tego Bóg zatroszczył się o to, abyś nawiązał z Nim osobistą relację. Nasze grzechy oddalają nas od Boga, ale On postanowił uczynić coś, aby to zmienić. Posłał swojego jedynego Syna, Jezusa Chrystusa, na ziemię, abyśmy mogli się do Niego zbliżyć: „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny“ (Jana 3,16). 
Jezus Chrystus umarł za Ciebie na krzyżu Golgoty, abyś mógł nawiązać nową relację z Bogiem. Spójrz na swoje grzeszne życie, odwróć się radykalnie od grzechu i wyznaj Mu wszystko, co w swoim życiu uczyniłeś złego! Uwierz, że On Ci wybaczy. Musisz to uczynić, aby Bóg Cię przyjął. 
Dzięki temu będziesz mieć żywą, szczęśliwą społeczność z Bogiem. Możesz o każdej porze wylewać przed Nim swoje serce! On Cię zrozumie i pomoże Ci w każdej sytuacji. Gdy będziesz czytał Biblię, przez swoje Słowo będzie do Ciebie mówił i da Ci odwagę i pociechę w każdym położeniu.
 
c Dobry Zasiew 2015

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.