Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą go. Ewangelia Łukasza 11,28

Cztery powody, dla których powinniśmy czytać Pismo Święte
 
1. To sam Bóg osobiście przemawia do nas przez swoje Słowo. Czyż to nie zachęca nas do tego byśmy sprawdzili, co ma nam do przekazania ta jedyna w swoim rodzaju Księga? 
2. W Biblii możemy znaleźć odpowiedzi na różne pytania, które pojawiają się w naszym życiu. To właśnie z niej możemy dowiedzieć się, skąd pochodzimy. Księga ta zawiera także wiarygodną odpowiedź na pytanie, 
co dzieje się z człowiekiem po śmierci. Czytamy, że wszystkich tych, którzy nie oddali swojego życia Bogu, czeka sąd. Jednakże ci wszyscy, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, będą z Nim wiecznie i szczęśliwie żyć. 
3. Biblia opisuje, jak bardzo Bóg nas umiłował. ?Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy nie zginął, ale miał żywot wieczny? (Jana 3,16). Bóg potwierdza swoją miłość nie przez to, że gwarantuje nam bezproblemowe życie, ale przez to, że dzięki wierze w Jego Syna możemy otrzymać przebaczenie grzechów i życie wieczne. 
4. Dzięki Słowu Bożemu możemy lepiej poznać Jezusa Chrystusa, który przyszedł na tę ziemię około dwa tysiące lat temu. Ludzie z zawiści Go ukrzyżowali, ale On zmartwychwstał po trzech dniach, a teraz siedzi po prawicy Boga. Czytając tę cudowną Księgę, możemy znacznie więcej dowiedzieć się o wspaniałym życiu Jezusa Chrystusa.
 
Przekonaj się o tym sam ? weź tę jedyną w swoim rodzaju Księgę do ręki i zacznij ją czytać z wiarą już dziś!
(C) Copyright ?Dobry Zasiew? 2015

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.