Wiem tedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim, dobro; mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak. List do Rzymian 7,18

Dwie natury w życiu chrześcijanina
(1) 

Wszyscy urodziliśmy się z umysłem i naturą, które są ściśle związane z naszym ciałem. Nasz mózg, który jest częścią naszego ciała, kieruje naszymi zmysłami – tym, co widzimy, słyszymy i odczuwamy. Nasze myśli są tak zintegrowane z resztą ciała, że mogą kierować reakcjami hormonalnymi, które wpływają na odczuwanie przez nas przyjemności, a także złości, lęku czy popędu seksualnego. To jest właśnie nasza natura, która decyduje, jak reagujemy na myśli i emocjonalne bodźce naszego ciała. 
Pismo Święte naucza, że kiedy Adam zgrzeszył, jego cielesna natura także stała się grzeszna. Ta natura prze szła na każdego z nas, rodzimy się więc mając grzeszną naturę. List do Rzymian 5,12 mówi: „przez jednego człowieka grzech wszedł na świat“. Jesteśmy więc z natury grzesznikami i dlatego nie możemy podobać się Bogu. Ale dobrą wiadomością jest to, że istnieje droga, na której możemy uzyskać nową, bezgrzeszną naturę od Boga. Kiedy pokutujemy i przyjmujemy śmierć Jezusa Chrystusa jako zapłatę za nasze grzechy, zostajemy odkupieni przez Jego krew i narodzeni na nowo przez Ducha Świętego. 1. List Jana 3,9 mówi nam: „Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim, i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził“. Ta nowa natura jest święta, jest z Boga, odłączona od grzechu.
(dokończenie jutro)

(C) Copyright „Dobry Zasiew“ 2013

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.