A ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. Objawienie Jana 22,17

ZA DARMO

Czasami słyszy się powiedzenie: „Tylko śmierć jest za darmo“. W skrócie oznacza to mniej więcej tyle: Na ziemi nikt człowiekowi niczego nie daruje. Za wszystko, co chce posiąść lub osiągnąć musi słono zapłacić. Tylko śmierć jest bezpłatna.
Ale stwierdzenie to jest w istocie bardzo powierzchowne. Biblia inaczej wypowiada się na ten temat. Głosi z powagą daleką od lekkomyślnego ga-
dania: „Zapłatą za grzech jest śmierć“ (Rzym. 6,23). Każdy człowiek zatem – zazwyczaj nieświadomie – wnosi rodzaj przedpłaty na śmierć, czyniąc to w formie swych grzechów. W ten sposób „zarabia“ na śmierć.
Idąc dalej tym tokiem rozważania nieprawdą jest, że śmierć jest za darmo. Człowiek płaci za nią swym życiem. W przytoczonym na wstępie powiedzeniu odwrócono przyczynę i skutek. To przez nasze grzechy sprowadzamy na siebie śmierć. Mamy z nią więc do czynienia na pewno nie za darmo!
Ale istnieje coś, co jest rzeczywiście za darmo. To pewne szczególne dobro, które potrafi przetrwać śmierć, najwyższe, co człowiek może osiągnąć, będąc na ziemi: woda życia, lub jeśli wyrazimy to innymi słowami: życie wieczne. Boża oferta przedstawiona w Biblii brzmi jednoznacznie: „Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej*, i są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie“ (Rzym. 3,23-24). Jest to jednak sprawą działania z naszej strony, by wiarą uchwycić się tego zapewnienia: „[…] lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym“ (Rzym. 6,23).

*tzn. nie osiągają chwały, tj. niewysłowionej wspaniałości Bożej

(C) Copyr ight „Dobry Zasiew“ 2013

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.