Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce! -Biblia, Psalm 90,12

31 grudnia, 2019 – Mija CZAS!
Tykanie zegara przypomina nam, że czas nie stoi w miejscu. Z sekund robią się minuty, z minut godziny, które mijają bezlitośnie jedna za drugą, kończąc jakiś etap naszego życia i rozpoczynając kolejny. Żadnej minionej chwili nie możemy już przywrócić. Tego, co powiedzieliśmy i uczyniliśmy, nie jesteśmy w stanie cofnąć. Czy w takim razie nasze życie ma jakiś sens? Kto może dać właściwą odpowiedź na to dręczące tak wielu ludzi pytanie? Jedynie nasz Stwórca. On nas stworzył i wie, co jest prawdziwym sensem ludzkiego życia. W Słowie Bożym czytamy: “Bój się Boga i przestrzegaj jego przykazań, bo to jest obowiązek każdego człowieka” (Księga Kaznodziei 12,13).

Czy człowiek rzeczywiście dąży do tego Bożego celu? Także na to pytanie Biblia udziela jasnej odpowiedzi: nie, gdyż zamiast trzymać się przykazań Bożych, żyje według własnej woli i grzeszy przeciwko Bogu. Czy z tego powodu wszystko jest już stracone? Nie, gdyż do każdego, kto chce zmienić swoje dotychczasowe życie, Bóg mówi: “Niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamysły i niech się nawróci do Pana, aby się nad nim zlitował, do naszego Boga, gdyż jest hojny w odpuszczaniu!” (Izajasza 55,7).

Zegar tyka dalej. A czy nasze życie dalej będzie toczyło się swoim torem – bez Boga? Czy naprawdę nie chcemy odkryć prawdziwego sensu naszego istnienia i wolimy odejść z tego świata obciążeni naszymi grzechami? To straszne, że jeśli ktokolwiek z nas wybierze swoją drogę i odrzuci Bożą ofertę, będzie musiał ponieść tego konsekwencje trwające całą wieczność!

Dobry Zasiew

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.