Jezus Chrystus Wyzwala

Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie.

Ewangelia Jana 8,36

Jezus Chrystus wyzwala

Jakże głęboka prawda ukryta jest w tych słowach Biblii: „Każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu” (Ew. Jana 8,34)! Pomyślmy o młodym człowieku, który osiągając pełnoletniość cieszy się, że został uwolniony od uciążliwej odpowiedzialności wobec rodziców i nareszcie może robić to, co sam uważa za słuszne. Zaczyna wieść życie bez moralnych ograniczeń, czyniąc niejedną z tych rzeczy, którą Biblia wprost nazywa złem. Przy tym nie zauważa wcale, jak grzech zniewala go coraz to bardziej, tak że nie potrafi już dłużej przeciwstawić się jego mocy. Upragniona wolność przeradza się w niewolę grzechu. Niezależnie od swoich starań nie potrafi oprzeć się pokusom i pogrąża się w coraz większym moralnym upadku. 

Nie u wszystkich musi to tak wyglądać. Niejeden przecież żyje uczciwie, okazując serce otaczającym go ludziom. Mimo to również i on jest niewolnikiem tego czy innego grzechu, ulegając pokusom. 

Jeżeli odczuwasz, że jesteś w niewoli grzechu, posłuchaj, co mówi do Ciebie Pan Jezus: „Jeśli Ja cię uwolnię, będziesz prawdziwie wolny”. 

Syn Boży ma moc, by uwolnić Cię z sideł każdego grzechu, bo On przyszedł na ziemię, by rozprawić się z grzechem. Dzięki Jego śmierci na krzyżu Twoje życie może się zmienić. Przyjdź z wiarą pod Jego krzyż, zaufaj zbawczej mocy Jego śmierci za grzechy, a On da Ci nowe, duchowe życie. Jako nowy i wyzwolony człowiek będziesz w stanie oprzeć się władzy grzechu. On codziennie da Ci siłę, byś mógł powiedzieć grzechowi „nie”! 

 “Dobry Zasiew” 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.