Biblia – Przestarzała Księga?

Krzysztof Kolumb (1451-1506) jest często wysoko ceniony, ponieważ był jednym z pierwszych ludzi, którzy twierdzili, że ziemia jest okrągła. Chociaż już prorok Izajasz głosił: “Siedzi nad okręgiem (w hebrajskim to znaczy ‘sklepienie nieba’) ziemi…” (IZAJASZA 40:22).

Niedawno zostało udowodnione, że księżyc wywiera bardzo duży wpływ na rośliny. Biblia wyjaśniła to już za czasów Hebrajczyków: “Najcenniejszym darem, który dojrzewa w słońcu, najcenniejszym darem, któremu księżyce wzrost dają” (V MOJŻESZOWA 33:14). Biblia została potwierdzona przez nowoczesną geofizykę: “Z ziemi pochodzi chleb, lecz w głębi jest ona rozgrzebana jakby przez ogień” (JOBA 28:5).

Nowoczesna geologia potwierdza jeszcze do tego prawidłowość pierwszego rozdziału 1 Księgi Mojżeszowej, dotyczącego Stworzenia. Nauka mówi o określonym początku, tzn. o stworzeniu. Nie mówi o wieczności materii, jak myśleli niektórzy w ostatnim stuleciu. Biblia mówi raz jeszcze o początku w Przypowieściach: “Przed wiekami byłam ustanowiona, od początków, przed powstaniem świata. Zanim góry były założone i powstały wzgórza, zostałam zrodzona, gdy jeszcze nie uczynił ziemi i pól, i pierwszych brył gleby” (PRZYPOWIEŚCI 8:23,25-26).

Naukowcy przeanalizowali ludzki organizm i ich badania wskazują na 14 podstawowych elementów. Przeanalizowali również proch ziemi w taki sam sposób i odkryli te same elementy. Tutaj ponownie nauka przyznaje rację Biblii, która mówi iż Bóg stworzył człowieka z prochu ziemi.

Nowoczesna nauka odkryła, że materia jest pewną powłoką dla sił natury. Za tym co widoczne znajduje się niewidzialna, ale rzeczywista siła. “Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga, tak iż to, co widzialne nie powstało ze świata zjawisk” (HEBRAJCZYKÓW 11:3; RZYMIAN 1:20). Te pisma mówią o nowych odkryciach siły i materii. Biblia mówi także o istnieniu światła, które istniało zanim jeszcze powstały gwiazdy i wskazuje na istnienie siły przed materią (1 MOJŻESZOWA 1; PSALM 74:16).

JOB powiedział: “Rozpościera północ nad pustką, a ziemię zawiesza nad nicością”, trzydzieści stuleci przed tym jak Izaak Newton, ‘ojciec nauki’, odkrył Prawo o Sile Grawitacji. A stwierdzenie Joba: “Gdy nadawał wiatrowi wagę…”(JOBA 28:25), prześcignęło o kilka tysięcy lat odkrycie Torcellisa. Wysunął on przekonujące stwierdzenie o wadze powietrza.

Dr Harvey (1578-1657) był pierwszym naukowcem, który odkrył, że życie ciała tkwi we krwi, ale tysiące lat przed tym odkryciem, Mojżesz wysunął następujące stwierdzenie na ten temat: “Gdyż życie ciała jest we krwi…”(3 MOJŻESZOWA 17:11).

Medyczne odkrycia podczas badań prenatalnych potwierdzają pisma (JOBA 10:10-12 i PSALM 139:15-16), nie wspominając już o licznych przepisach higieny, pielęgnacji i odżywiania danych w Bibli, których słuszność potwierdza nauka.

Biblia nakazuje Hebrajczykom, by każdy chłopiec w wieku ośmiu dni został obrzezany. Obecne badania nad krwią: studia nad krzepnięciem krwi u nowo narodzonych, uzasadniają, iż w ciągu pierwszych dni następuje zmiana w krzepliwości krwi noworodków, krzepliwość krwi jest największa ósmego dnia.

Biblijne prawo o izolowaniu każdej osoby dotkniętej chorobami skóry, pozwala na uniknięcie zanieczyszczenia zarazkami. Tu Biblia stoi także po stronie wszystkich reguł higieny.

Konieczne dla życia przepisy, które Bóg dał swemu ludowi w III Księdze Mojżeszowej, znajdują wyjaśnienie w nauce ostatnich czasów. Bóg dał ludowi lekcję o ważnej dla życia higienie, by chronić go przed wieloma chorobami zakaźnymi lub pasożytniczymi.

Dopiero w XIX wieku lekarz o nazwisku Semmelweiss polecił, aby myć ręce przed kontaktem z chorym. Prace Pasteura o zarazkach i ich przenoszeniu, wyjaśniły przyczynę licznych obmywań i oczyszczeń nakazanych przez biblijne prawo.

Można by kontynuować… ale na koniec zacytujemy po prostu sławnego angielskiego astronoma Johna Henschela (1792-1871), który stwierdził: “Wygląda na to, że wszystkie ludzkie odkrycia dokonane były w celu potwierdzenia Prawdy zawartej w Biblii.”

“ALE SŁOWO PANA TRWA NA WIEKI”! 1 PIOTRA 1:25

Assemblées de Dieu de France

Jeden Komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.