Najważniejsze pytanie zadawane w ciągu życia

Wielcy myśliciele tego świata są zgodni co do najważniejszego pytania zadawanego w ciągu życia, to pytanie o BOGA. Czy On istnieje? Czy będę musiał przed Nim stanąć, aby zdać sprawę z tego jak żyłem? Czy zależy Mu na mnie i czy powinienem Mu zaufać?

Otaczający nas świat, zaprojektowany w najdrobniejszym detalu, wyraźnie wskazuje na to, że istnieje Stwórca-projektant o nieskończonej wyobraźni i inteligencji. Skoro wiemy, że jest Stwórcą, to wydaje się zupełnie logicznym, że chciałby On, abyśmy Go znali takim jakim jest naprawdę. Dlatego dał nam Pismo Święte, Jego bardzo osobisty list, aby powiedzieć jaki jest naprawdę i jak bardzo nas kocha. Jest otwarty na nasze pytania. Zapytaj Go i sprawdź sam, czy Ci odpowie!

Co Bóg objawił nam sam o Sobie w Biblii?  “Bóg jest miłością” (1 Jana)W tym okazuje miłość do człowieka, że chce się komunikować z nami, szuka nas i pragnie uratować od wiecznej zguby. Czy pójdziesz do Nieba, gdy umrzesz?  Często słyszę, Jeśli Bóg uzna, że byłem dobry, to tak.  A co jeśli Bóg już zdecydował, co o nas myśli?

 

“Wszyscy zboczyli. Wszyscy razem ulegli zepsuciu. Nie ma człowieka, który czynił dobrze, nie ma ani jednego” (Rzymian 3).  To oznacza, że jeśli skłamałeś, Bóg nazywa Cię kłamcą; ukradłeś, widzi Ciebie jako złodzieja; jeśli wezwałeś Boże Imię bezmyślnie, jesteś bluźniercą według Jego standardów. Jezus powiedział, że jeżeli popatrzyłeś się na kobietę i pragnąłeś jej, to już w sercu popełniłeś cudzołóstwo. Boże prawo to rentgen, prześwietla nas i udowadnia, że jesteśmy bardziej źli niż się to nam wydaje. Biblia ostrzega, że przyjdzie dzień, kiedy Bóg będzie musiał osądzić i wysłać Ciebie do strasznego miejsca zwanego piekłem.

Bóg miłości nie chce jednak, aby ktokolwiek zginął, ale aby mógł być uratowanym. “Bóg bowiem tak bardzo ukochał Świat, że dał swego Jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (Jana 3). Grzesznicy złamali Boże prawo, a On posłał z miłości do nas swego Syna Jezusa, który żył bez grzechu, umarł na krzyżu i zapłacił karę za nasze wszystkie winy. Powstał z martwych i żyje dziś, aby zbawić każdego, który woła do Niego. Czy widzisz, że Jezus Chrystus jest jedynym ratunkiem? On powiedział: “Ja jestem droga, prawda i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie” (Jana 14).

Co powinieneś teraz zrobić? Opamiętać się, odwrócić się od próby zbawienia samego siebie i przyjąć w pokorze dar pełnego przebaczenia Twoich grzechów, jaki oferuje Ci Pan Jezus Chrystus. “Bo jeśli ustami wyznasz, że Panem jest Jezus, i uwierzysz w swym sercu, że Bóg wzbudził Go z martwych, będziesz zbawiony” (Rzymian 10).

Ojciec mojego przyjaciela Michała zadał mu pytanie: “Synu, powiedz mi najprościej jak umiesz, jak to jest po śmierci? Bo ja już jestem tak daleko.” Michał w sercu zawołał, “Panie Boże, co ja mam mu teraz powiedzieć? Całe życie pił. Nie miałem ojca.” Jednak powiedział mu to, co w Słowie Bożym przeczytał: “Jeśli uwierzysz, będziesz bił się w pierś: ‘Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu,’ oddasz Mu swoje życie, wtedy będziesz zbawiony, ale jeśli odwrócisz się do Niego plecami, będziesz zgubiony. Wybierz Jezusa, abyś żył!” Tato Michała pochylił głowę i powiedział: “Dziękuję Ci, synu, że mi prawdę powiedziałeś.” Pięć dni później zmarł.

Uwierzyć, to znaczy ufać Bogu, że będzie dokładnie tak jak On mówi w Piśmie Świętym. Słowo Boże jest aktualne i skuteczne i Ty także możesz dziś pójść za Chrystusem. Zawołaj teraz, aby Cię zbawił i naśladuj Go! Nie odkładaj tego na później! Nie pożałujesz, że wybrałeś Chrystusa. Bóg zapewnia: “Ten, kto w Niego (Jezusa) wierzy, nie będzie zawstydzony ” (Rzymian 9).

Jeśli pragniesz poznawać Pana Boga na podstawie tylko Pisma Świętego, to zapraszamy Ciebie na otwarte i radosne spotkania w każdą niedzielę o godz. 10:00. Wspólnota Biblijna, Wrocław, ul Robotnicza 36, tel. 606-948-409.  http://kwch.wroclaw.pl

Daj Bogu szanse, aby pokazał ci, co może ci dać relacja z Nim.

Tomasz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.