Jak długo będę krzyczał: Pomocy! A Ty nie wybawisz? Księga Habakuka 1,2

Prorok Habakuk żył i prorokował w tym samym czasie, co Jeremiasz. W pierwszych słowach swego proroctwa Habakuk użala się nad powszechnym zepsuciem, które musi znosić dzień po dniu. W odpowiedzi na tę modlitwę Bóg zapowiada najazd Chaldejczyków, który będzie karą dla narodu izraelskiego za jego bezbożność. Pod wrażeniem tego objawienia Habakuk znów zwraca się z błaganiem do Boga, pytając, dlaczego Chaldejczycy, ten zły i bałwochwalczy naród, mają być ich sędzią? Wtedy po raz drugi Bóg odpowiada prorokowi, mówiąc: ?Oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy, ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie? (Hab. 2,4). Słowa te trzykrotnie są cytowane w Nowym Testamencie.
Być może przeżycia Habakuka są też twoim udziałem, drogi czytelniku. Może, drogi bracie, trapisz się stanem dzisiejszego chrześcijaństwa. Wołaj do Boga! Być może czujesz żal do współbrata, który cię ostatnio napomniał, a w twoich oczach wcale nie jest lepszy od ciebie. Idź w ślady Habakuka i przedstaw tę sprawę Bogu.
Rozdział drugi w znacznej części szczegółowo opisuje grzeszny charakter władcy i narodu chaldejskiego. Zwykle otaczający nas ludzie nie znają naszych złych cech, ale Bóg zna je wszystkie, a mimo tego nas kocha! Dał tego dowód, kiedy dla naszego zbawienia pozwolił zabić swego umiłowanego Syna.
Trzeci rozdział proroctwa Habakuka jest nadzwyczajnym opisem Bożej mocy. Prorok wspomina też dokonane dawniej Boże dzieła, jak np. zatrzymanie Słońca w Gibeonie za czasów Jozuego. Będąc przytłoczeni różnymi doświadczeniami, nie wątpmy nigdy w Bożą wszechmoc i miłość. Dobrze jest wówczas przypomnieć sobie także okazaną nam Bożą pomoc.
Proroctwo kończy się słowami, w których widzimy wielką wiarę. Mimo biedy, głodu i braku perspektyw, Habakuk raduje się w Panu, swoim wszechmocnym Bogu. Człowiek wierzący może cieszyć się nie tylko wtedy, gdy ma pełny portfel i jego wszystkie plany się udają, ale także wtedy, gdy wiatr jest przeciwny i nie widać wyjścia z sytuacji. Imię Habakuk oznacza ?przytulenie?, ?objęcie?. Niech natchnione słowa tego proroka przyciągną, przytulą nas do Pana Jezusa.

(C) Copyright ?Dobry Zasiew? 2013

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.