Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, objawił go. Ewangelia Jana 1,18

Znany Bóg
 
Przy każdorazowej próbie zgłębienia Boga umysł ludzki kapituluje, nie osiągając zadowalającego wyniku swoich dociekań. Człowiek zapomina o tym, że Bóg i Jego działanie są zbyt wzniosłe, byśmy mogli je pojąć (Ps. 139,6). Tak więc nietrudno przychodzi nam zrozumieć motyw, jaki przyświecał starożytnym Grekom, którzy wystawili niegdyś w Atenach ołtarz zadedykowany ?nieznanemu Bogu? (Dz. Ap. 17). Nie było to wezwaniem do podjęcia się zgłębiania tegoż Boga, lecz raczej żałosny wynik ludzkich badań. 
Za napisem tym kryło się stwierdzenie ? zatem nie pozostaje człowiekowi nic innego, jak oddawać cześć Bogu, którego nie sposób zgłębić. 
Jako istoty stworzone nie jesteśmy w stanie wniknąć w tajniki naszego Stwórcy, jeżeli On sam o sobie nie opowie. Ale On to uczynił! Biblia, Słowo Boże, pokazuje nam, w jaki sposób Bóg dał znać o sobie i ujawnił swoją istotę ? przez Jezusa Chrystusa, swego Syna, który zstąpił na ziemię, aby nas ratować. Do dzisiaj każdy, kto słucha Słowa Bożego i je przyjmuje, może poznać osobiście wielkiego, wiecznego Boga. Wiara nie zostaje zatem zrodzona na drodze teoretycznych badań, lecz poprzez ochotne przyjęcie tego, co Bóg sam o sobie objawił. 
Ktoś mógłby zaoponować, że głoszenie prawd biblijnych nie przekonuje wcale wszystkich słuchaczy. Niestety to prawda, ale to właśnie na tym polega niewiara. Jezus Chrystus mówi: ?Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ma swego sędziego: Słowo, które głosiłem, sądzić go będzie w dniu ostatecznym? (Jana 12,48). Dlatego każdy z nas ponosi wielką odpowiedzialność. 
Może ktoś będzie miał jeszcze inne zastrzeżenia i stwierdzi, że jest wielu ludzi, którzy nie słyszeli nigdy ewangelii. Ale jeden Bóg wie, jak, kiedy i przez co do nich przemawiał. Dziś mówi do Ciebie!
 
(C) Copyright ?Dobry Zasiew? 2015

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.