Za maską

Jak upadli potężni! Nawet globalni Goliaci zostali rzuceni na kolana przez mikroskopijny organizm, kłopotliwy koronawirus. Czy rozmiar naprawdę ma znaczenie? Najwyższy Autorytet powiedział nam , że wiara, nie większa niż maleńkie ziarno gorczycy, może poruszyć Himalaje.
 

Jak rozpoczęła się ta paraliżująca, napędzana paniką pandemia? Czy ta plaga minie, zanim odniesiemy nieodwracalne szkody? Byk z Wall Street został zabity przez niedźwiedzia Main Street, a waluta szuka schronienia. Czy zwolnieni pracownicy będą w stanie zapłacić swoje rachunki? Czy będzie wystarczająco dużo jedzenia i niezbędnych artykułów?

Głodne media w nagłówkach rozpalają płomienie strachu. Czy sytuacja wymyka się spod kontroli? Dlaczego Bóg pozwala na demontaż rutynowych swobód życia? Co łączy Mardi Gras, Halloween, Samotny Strażnik, Zorro i miliardy z nas?  Wątła maska chirurgiczna.

Jeśli Bóg ją nosi, co On za nią robi? Uśmiecha się? Uśmiecha się złośliwie? Płacze? Gdyby zdjął maskę, aby rozproszyć twoje obawy i dać ci nadzieję, co On by Ci powiedział?

Pan Jezus do swoich naśladowców: 

„To wam powiedziałem, abyście mieli pokój we Mnie. Na świecie będziecie mieć ucisk, ale ufajcie, Ja zwyciężyłem świat.” Ew. Jana 16:33

George Toles,

Tłum. A.S.

—————Behind the Mask—————

How the mighty have fallen!  Even global Goliaths have been brought to their knees by a microscopic organism, the baffling coronavirus.   So does size really matter?  We’ve been told on good Authority that faith, no bigger than a tiny mustard seed, can move the Himalayas. 
 
How did this paralyzing, panic-fueled pandemic start?  Will this plague run its course before we incur irreparable damage?  Wall Street’s bull has been gored by Main Street’s bear as currency runs for cover.  Can laid off workers pay their bills?  Will there be enough food and necessities? 
 
The headline-hungry media fan the flames of fear.  Is the situation out of control? Why is God allowing this dismantling of life’s routine freedoms?  What do Mardi Gras, Halloween, the Lone Ranger, Zorro and billions of us have in common?  A flimsy, surgical mask. 
 
If God is wearing one, what’s He doing behind it?  Smiling?  Smirking?  Weeping?  If He removed His mask to dispel your fears and give you hope, what would He say to you?
 
 
“I have told you all this so that you may have peace in Me. Here on earth you will have many trials and sorrows. But take heart because I have overcome the world.”  John 16:33

George Toles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.