Widzimy raczej […] Jezusa… Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki.

List do Hebrajczyków 2,9 oraz 13,8

W każdy pierwszy dzień tygodnia możemy się zgromadzać, aby według polecenia naszego Pana w szczególny sposób myśleć o Jego cierpieniach i śmierci. Być zgromadzonym do jego imienia oznacza patrzeć wyłącznie na Niego i rozmyślać jedynie o Nim.
Możemy wtedy spojrzeć w przeszłość i zastanawiać się nad życiem i śmiercią Baranka Bożego. Widzimy Go wówczas jako wywyższonego i godnego wszelkiej czci z powodu doskonałego, bezgrzesznego życia, w czystości przed Bogiem. Oglądamy też Jego współczucie i miłosierdzie wobec ludzi zniewolonych grzechem, a także Jego wielką cierpliwość z nie zawsze rozumiejącymi Go uczniami oraz przede wszystkim Jego głębokie pragnienie, aby wypełnić wolę Ojca. 
We wszystkim, co mówił i czynił, miał tylko jeden cel ? by uwielbić Ojca. To wypełniał nieprzerwanie aż do chwili swojej śmierci. Dlatego gdy umierał na krzyżu, mógł zawołać: ?Wykonało się!? (Ew. Jana 19,30). Jeśli w ten sposób patrzymy na Pana Jezusa, to możemy powiedzieć razem z apostołem Janem: ?I widzieliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca? (Ew. Jana 1,14).
Możemy jednakże oglądać Jego chwałę również w teraźniejszości, chwałę, jaką otrzymał za przebyte cierpienia: ?Widzimy raczej tego, który na krótko został uczyniony mniejszym od aniołów, Jezusa, ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci? (Hebr. 2,9).
W końcu, możemy również myśleć o Jego chwale w przyszłości, którą będziemy i my oglądać, ponieważ ?zobaczymy Go takim, jakim jest? (1. Jana 3,2). Obecnie znaczna część tej chwały jest przed nami jeszcze zakryta i możemy tylko przez wiarę widzieć jedynie pewne jej aspekty. Choć jeśli już teraz wywołuje to w nas głęboką radość i uwielbienie, to cóż dopiero wtedy, kiedy będziemy Go oglądać twarzą w twarz, a przede wszystkim poznawać Jego niezgłębioną miłość! Jego imię niech będzie za to uwielbione!

(C) Copyright ?Dobry Zasiew? 2013

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *