Pan Spogląda z nieba, widzi wszystkich ludzi.

Pan Spogląda z nieba, widzi wszystkich ludzi.

Psalm 33,13

Czy Bóg rzeczywiście spogląda z nieba na ziemię? Czy On naprawdę interesuje się swoim stworzeniem?

Czy widzi także i mnie? Na te wszystkie pytania przytoczony powyżej werset biblijny daje namjednoznaczną odpowiedź. Jeśli tak jest, nasuwa się kolejne pytanie: czy to, co On widzi w moim życiu, podoba Mu się? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w Psalmie 53,3-4: ?Bóg spoglądaz niebios na ludzi, aby zobaczyć?, czy jest kto rozumny, który szuka Boga. Wszyscyodstąpili, wspólnie się splugawili, nie ma kto by dobrze czynił, nie ma ani jednego?.

I co dalej? Zamiast potępić ludzi za odstępstwo od Niego, za bezbożne czyny, Bóg znalazł drogę wyjścia, aby móc nas ułaskawić. Jego własny Syn przyszedł na tę ziemię i żył jako doskonały, bezgrzeszny człowiek. W wieku 33 lat umarł na krzyżu- nie dlatego, że popełnił jakieś przestępstwo, lecz dlatego, iż był gotów umrzeć za innych: ?Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas przywieść do Boga(?) (1. List Piotra 3,18). On dobrowolnie poniósł sąd Boży za nas, grzesznych ludzi, na który myśmy zasłużyli. Dlatego teraz Bóg może wybaczyć winy i przyjąć jako własne dziecko każdego, kto wyzna swoje grzechy i uwierzy w Jezusa Chrystusa.

Bóg spogląda z upodobaniem na tych, którzy to uczynili i mają pokój z Nim. Oni są już nie tylko jego stworzeniem, ale jego umiłowanymi dziećmi. On szczególnie troszczy się o tych, którzy wierzą w Jego Syna, Jezusa Chrystusa.  Jakaż to  dla nas pociecha i niewypowiedziane szczęście!

(C) Copyright ?Dobry Zasiew? 2012

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.