Kto wierzy w Syna ma żywot wieczny, kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim. Ewangelia Jana 3,36

Gdyby?

Gdybyśmy mogli dostać się do nieba z naszym naturalnym usposobieniem, Bóg nie powiedziałby: ?Nie ma ani jednego sprawiedliwego, nie masz kto by rozumiał […] nie masz kto by czynił dobrze?(List do Rzymian 3,10-12).
Gdybyśmy mogli otrzymać zbawienie przez nasze własne dobre uczynki, Bóg nie powiedziałby: ?Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił? (List do Efezjan 2,8-9). 
Gdybyśmy mogli być zbawieni przez zachowywanie dziesięciu przykazań, Bóg nie powiedziałby: ?Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek? (List do Rzymian 3,20).
Gdybyśmy mogli w jakiś sposób zapłacić za zbawienie, Bóg nie powiedziałby: ?Okup za duszę jest zbyt drogi i nie wystarczy nigdy? (Psalm 49, 9).
Gdybyśmy mogli ulepszyć nasze zachowanie czy osobowość i przez to bylibyśmy zbawieni, Bóg nie powiedziałby: ?Podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne i zepsute? (Jeremiasza 17,9).
Gdyby zbawienie w jakikolwiek sposób mogło od nas zależeć, odpowiedź Jezusa na pytanie uczniów: ?Któż więc może być zbawiony?? nie brzmiałaby: ?U ludzi to rzecz niemożliwa, ale nie u Boga; albowiem u Boga wszystko jest możliwe? (Ewangelia Marka 10,27).
Słowo Boże ogłasza, że istnieje jedynie ?sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących […] Są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie? (List do Rzymian 3, 22-24).

(C) Copyright ?Dobry Zasiew? 2013

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.