Jak to się wszystko skończy?

Czy w końcu cała ludzkość i ten świat zostaną wysadzone w powietrze?

To prawda, że po raz pierwszy w historii możliwość taka istnieje.  Cokolwiek jednak ludzie mogą zrobić, poselstwo Biblii brzmi niezmiennie:  nasz Bóg panuje.  Bóg sprawuje kontrolę nad wszystkim i nic co rodzaj ludzki czyni nie powstrzyma realizacji Bożej woli.  Nadchodzi dzień i to dosyć szybko, gdy Jego pełne panowanie będzie widziane przez wszystkich.

Jak to się stanie? Jezus wyraźnie powiedział, że jeszcze raz wkroczy do ludzkiej historii, ale już nie jako bezradne niemowlę, lecz jako mocarny Król całego stworzenia nieba i ziemi.  Stronice Biblii są pełne tych zapowiedzi.  Obietnica powrotu Jezusa była źródłem ufnego oczekiwania chrześcijan przez całe wieki.  Jego powtórne przyjście w mocy i chwale zamknie księgę historii ludzkości i świata.

Kiedy to się stanie? Prosta odpowiedź brzmi:  tego nie wiemy, tylko Bóg o tym wie.  Mimo to Jezus wskazał nam na znaki poprzedzające Jego powrót:

  • klęski żywiołowe, trzęsienia ziemi i głody
  • wojny i powstania, rewolucje i okrutny ucisk
  • chrześcijanie będą przechodzić surowe prześladowanie
  • wzrost strachu i napięcia, pogorszenia współżycia
  • pojawienie się wielu sekt i fałszywych religii.

Wszystko to częściowo działo się już w przeszłości, ale nigdy dotąd nie dokonywało się to równocześnie i z taką prędkością.  Jezus powiedział, że Jego powrót nastąpi nagle.  Porównał go do błyskawicy, rozjaśniającej ciemne niebo.  Ostrzegł też, że świat nie będzie na to przygotowany.  Jego przyjście znowu będzie osobiste ? przyjdzie On we własnej osobie i będzie widoczny dla wszystkich.  Zostaną Mu poddane wszelkie inne moce, ludzkie i demoniczne.

Jaki będzie Jego powrót? Będzie to oznaczało koniec znanego nam świata.  Jego cel zostanie osiągnięty.  Wydarzenie to Piotr przedstawia następująco:  ?Wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną?.

Jezus powróci jako Sędzia.  Cała ludzkość zostanie podzielona na dwie grupy:  Boży lud pójdzie do wiecznego życia, a reszta ? na wieczną śmierć.  Na sądzie tym nie będzie oszustwa.  Podstawą wyroku będzie to, jak dana osoba w swoim ziemskim życiu odnosiła się do Jezusa.  Nasz ziemski wybór będzie podstawą do tego, co stanie się z nami w wieczności.  Przeminie nasze ziemskie życie, ale dla każdego z dzieci Bożych nastanie nowe, chwalebne życie.  Nowe stworzenie jest przedstawione w Biblii jako nowa ziemia i nowe niebo.

A zatem, w świetle tego wszystkiego, jakimi ludźmi powinniśmy być?

Powinniśmy być:

  • zawsze gotowymi na spotkanie z Jezusem.  Uwierz w Jezusa Chrystusa jako tego, który umarł na krzyżu, biorąc na siebie całą karę za twój grzech.  Wszyscy zasługujemy na karę za zło, jakie wyrządziliśmy w oczach Bożych.  Uwierz, że Jezus wziął na siebie karę, na którą ty zasłużyłeś.  Przyjmij Jezusa Chrystusa do swego życia jako Zbawiciela, aby cię wyratował; jako Pana, aby tobą kierował, i jako przyjaciela, aby zawsze był z tobą.
  • tymi, którzy żyją tak, aby nie wstydzić się w czasie Jego nieoczekiwanego powtórnego przyjścia
  • mądrze wykorzystującymi czas, dzieląc się z innymi dobrą nowiną o Jezusie i stale wzrastającymi w wierze i miłości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.