Dwie drogi!

Dwie drogi

Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota; i niewielu jest tych, którzy ją znajdują.

Ewangelia Mateusza 7,13-14

Obraz zaprezentowany przez zacytowany fragment Biblii jest prosty i zrozumiały: dla całej ludzkości istnieją tylko dwie bramy, dwie drogi, dwie grupy podążających nimi oraz dwa ostateczne cele. Nie jest w tym miejscu wyraźnie powiedziane, co znaczą owe dwie bramy i dwie drogi. Ale obydwa cele, do których te bramy i drogi prowadzą “na zatracenie lub do życia” posiadają jednoznaczną wymowę. Nie pozostawiają nikomu cienia wątpliwości, co do przejmującej powagi położenia całej ludzkości.

Dla ludzi bez nowego życia- życia wiecznego z Boga, przejście przez przestronną bramę i wkroczenie na szeroką drogę to nieuchronna oczywistość. Tu nie ma żadnych ograniczeń, pojęcia dobra i zła są względne – wszystko jest dozwolone. Ale droga ta kończy się zatraceniem. Wielu ludzi zaślepia jakże szerokie wejście na tę drogę i ukryta tu zwodnicza moc. By jednak trwać w błędzie, muszą zamykać oczy na jej nieunikniony koniec!

W normalnym przypadku nie wsiada się do pociągu lub samolotu, nie wiedząc dokładnie, kiedy i gdzie kończy się podróż. Gdy odniesiemy ten przykład do najważniejszej -podróży – drogi życia każdego człowieka na tej ziemi, to musimy z żalem stwierdzić, że większość “podróżujących” nie zastanawia się nad końcem swej drogi i jej ostatecznym celem, a nierzadko wielu z nich tkwi nawet w pełnym pozorów poczuciu urojonego bezpieczeństwa.

Zawarte w tym fragmencie Ewangelii wezwanie Jezusa Chrystusa jest przepełnione najgłębszą powagą. Dotyczy przede wszystkim właśnie tych, którzy uważają się za chrześcijan. Pytanie, które jednak dla swego dobra należy sobie postawić, brzmi: czy przeszedłem przez “ciasną bramę” i czy znajduję się na “wąskiej drodze”? Drogi Czytelniku! Jeżeli szczerze stwierdzasz, że nie znasz odpowiedzi na to pytanie, przyjmij wskazanie Pana Jezusa: “Ja jestem drogą, i prawdą, i życiem” (por. Ew. Jana 14,6).

 Dobry Zasiew 15 sierpnia 2015r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.