Czas ?kłamstw kampanii wyborczych? rozpoczyna się znów

W kampaniach wyborczych politycy  składają swoje obietnice. Bez  tych obietnic trudno sobie wyobrazić jakiekolwiek wybory.  Niestety, niestety, politycy zbyt często po wyborach zapominają co obiecywali nam.  Następstwem są rozczarowania, które w dużej mierze są powodem utraty wiary na świecie w demokrację i polityków.
Niektórzy ludzie sugerują, że politycy nie powinny składać wyborczych obietnic, raczej powinni podpisywać pewnego rodzaju umowę, kontrakt z ludźmi. Jak dotychczas, żaden z polityków nie jest gotowy, czy nawet chętny, aby wypełnić swoje reklamowane obietnice. Polityczni szefowie, przywódcy biznesowi i ?banksterzy? ci wszyscy są ulepieni z tej samej gliny. Ja dokonałem wyboru, nigdy nie będę żałował tego, ponieważ Jezus zawsze dotrzymuje Swego Słowa.

„Owce moje głosu mojego słuchają i Ja znam je, a one idą za mną. I Ja daję im żywot wieczny, i nie giną na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki mojej.“ (Pismo Święte, Jana 10:27-28)

„Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Powiada bowiem Pismo: Każdy, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony?.  (Pismo Święte, Rzymian 10,9-11)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.