1517 Rok i Wolność Słowa!

31 Października 1517 roku miało miejsce wielkie wydarzenie religijne w Europie

Za sprawą Reformacji, ponad 500 lat temu, wydarzyły się dwie bardzo ważne rzeczy: 

Przyszła wolność słowa.

Wcześniej nie zgodzenie się z autorytetem panującego Kościoła oznaczało, że straciłbyś życie. Ta zdobyta wolność w kwestiach religijnych dała początek wolności słowa w innych sferach życia dla ludzi w Europie i na świecie.   

Dzisiaj w Polsce mamy wspaniałą wolność, że możemy manifestować i postulować, ale ta wolność, pamiętajmy, to także wielka odpowiedzialność, bo jak powiedział Jezus „zdasz sprawę z każdego nieużytecznego słowa” 

Druga bardzo ważna sprawa za którą możemy dziękować Panu Bogu za Reformację jest to: 

Zaczęto tłumaczyć Pismo Święte na narodowe języki. 

Gdy miałem 17 lat dostałem Nowy testament od mojego kochanego brata. Czytając wszystkie Ewangelie miałem dostęp do źródła Prawdy, to znaczy do informacji z pierwszej ręki, i nie mogłem wyjść z podziwu jak wspaniały jest Boży Syn, Pan Jezus i jak bardzo mnie kocha, że umarł na krzyżu za wszystkie moje grzechy. Przez wsłuchiwanie się w Słowa Boga w Piśmie Świętym narodziła się w moim sercu prawdziwa wiara i nic dziwnego, że wkrótce oddałem mojemu Bogu Jezusowi, całe moje życie, a On uratował mnie od piekła. Na podstawie obietnicy Boga, który nie kłamie, wiem gdzie spędzę wieczność, dlatego radość życia z Nim towarzyszy mi od prawie 40 lat. 

Chcę Ci powiedzieć, że Chrześcijaństwo to nie religia; To Osoba- To Jezus Chrystus, który już wszystko przygotował, abyś był zbawiony!  Czy przyjdziesz do Niego dziś?  Potrzebne jest do tego zaufanie Jemu. A to oznacza , że musisz zrezygnować z próby zbawienia samego siebie.

Powiesz: „Jak mogę Mu zaufać, Nie czuje tego.”?  

Słuchaj Jego Słów zapisanych w Piśmie Świętym a staniesz się prawdziwie wierzącym człowiekiem. 

Czytamy w Piśmie Świętym:

 “Wiara więc jest ze słuchania, a słuchanie — przez słowo Boże.”-List do Rzymian 10:17

 „I ponieważ od dziecka znasz Pisma święte, które cię mogą uczynić mądrym ku zbawieniu przez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie.”-2 list do Tym. 3:15-17 

Potrzebujesz osobiście zaufać Chrystusowi. 

 “A w ostatnim, wielkim dniu tego święta, Jezus stanął i wołał: Jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak mówi Pismo, rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza. A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w niego. Duch Święty bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony.”-Ew. Jana 7:37-39

Upamiętaj się dzisiaj i zwróć się osobiście w wierze do Pana Jezusa, aby wybaczył Ci wszystkie grzechy i uratował cię od sądu i piekła, i dał Ci ze swojej łaski, dar nowego życia w Nim. Po czym naśladuj Pana Jezusa codziennie! 

To jest życie wieczne! to jest życie dla którego zostałeś stworzony. 

TJS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.